Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Llyfrgellwyr y Gyfadran

This guide is also available in English

SUT Y GALLWN EICH HELPU

Mae’r Llyfrgellwyr Cyfadran yn darparu cymorth a chefnogaeth arbenigol yn eich maes pwnc. 

Gallant eich helpu drwy: 

Trefnu sesiynau i'ch myfyrwyr mewn slotiau darlithoedd, grwpiau carfan neu apwyntiadau un-i-un.  

Arwain eich myfyrwyr drwy'r ddrysfa o wybodaeth sydd ar gael, gan eu cyfeirio at adnoddau academaidd mewn print ac ar-lein. 

Helpu myfyrwyr i ddod o hyd i, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth, dod yn feddylwyr beirniadol a datblygu fel dysgwyr annibynnol. 

Creu diweddariad a chynnal rhestrau darllen ar-lein yn Blackboard a Moodle. 

Darparu gwybodaeth a chymorth yn ystod cynigion a dilysiadau cyrsiau newydd, adolygu critigol ac ailddilysu ac achrediadau proffesiynol. 

Prynu llyfrau, cyfnodolion a deunyddiau eraill ar gyfer y llyfrgell.   

Monitro'r defnydd o fenthyciadau a statws eitemau sydd mewn stoc. 

     Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi! 

Sue House

José López Blanco

Dyniaethau, gwyddorau cymdeithasol a'r gyfraith.

Lou Wallace

Lou Wallace

Gwyddorau Gofal, iechyd, chwaraeon ac ymarfer proffesiynol.

Sharon Latham

Sharon Latham

Yr amgylchedd adeiledig, cyfrifiadureg, electroneg, peirianneg, gwyddorau cymhwysol.

Angharad Evans

Angharad Evans 

Animeiddio a gemau, darlledu a newyddiaduraeth, dylunio, drama, dawns a pherfformiad, ffasiwn a hysbysebu, ffilm ac effeithiau gweledol, cerddoriaeth a sain, ffotograffiaeth a chelf.

 

Catherine Finch

Phil Davies

Busnes, marchnata, cyllid a chyfrifyddu.

 

Gill Edwards

Gill Edwardes

Blynyddoedd cynnar, addysg, seicoleg, gwaith cymdeithasol, cwnsela a seicotherapi.