Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gwyddorau Biolegol: Dod o hyd i Lyfrau

This page is also available in English

Nodau silff

333.72  Cadwraeth
570  Gwyddorau bywyd
571.6  Bioleg celloedd
572  Biocemeg
572.8  Bioleg foleciwlaidd
576.5  Geneteg
577  Ecoleg
579  Microbioleg
580  Botaneg
590  Sŵoleg
611  Anatomeg ddynol
612  Ffisioleg ddynol
615  Ffarmacoleg 
616.079  Imiwnoleg
660.6  Biotechnoleg

 

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.

FINDit

e-lyfrau

Astudio llyfrau sgiliau