Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nyrsio Anabledd Dysgu: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is also available in English

Nodau silff

150    Seicoleg
174.2    Moeseg
305.90826    Cymdeithaseg
344.20444    Cyfraith Nyrsio
362.19685      Gwasanaethau Iechyd
362.3    Problemau cymdeithasol, lles a gwasanaethau cymdeithasol
362.38    Anableddau dysgu
610.7368    Nyrsio
616.8588    Meddygaeth
616.89    Seiciatreg

Llawlyfr Ysbyty Brenhinol Marsden

Mae Llawlyfr Gweithdrefnau Nyrsio Clinigol Ysbyty Brenhinol Marsden, y Seithfed Argraffiad yn cyflwyno gweithdrefnau sgiliau clinigol cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n gysylltiedig â phob agwedd ar ofal person, gan alluogi nyrsys i ddarparu gofal clinigol effeithiol sy'n canolbwyntio ar y claf.  Mae'r cydymaith amhrisiadwy hwn yn galluogi nyrsys i ennill yr hyder sydd ei angen arnynt i ddod yn ymarferwyr gwybodus, medrus

 

Llyfrau

FINDit

Cod NMC

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.