Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus: Dod o hyd i Lyfrau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Rheolaeth Gwasanaeth Cyhoeddus, Arweinyddiaeth a Llywodraethu.
This guide is also available in English

Nodau silff

Gallwch bori drwy'r casgliad gan ddefnyddio'r marciau silff isod:

300.72  Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol
305 Grwpiau cymdeithasol
306 Diwylliant a sefydlliadau
320 Gwyddor wleidyddol
351 Gweinyddu cyhoeddus
353.6 Rheoli Gwasanaethau Iechyd
354 Rheoli’r sector cyhoeddus
361.61 Polisi cymdeithasol
364 Troseddau
658.3 Rheoli adnoddau dynol
658.4092 Arweinyddiaeth

 

Defnyddiwch FINDit: Chwilio/Llyfrgelloedd, i wneud chwiliadau manwl ar gyfer llyfrau unigol neu ar gyfer deunydd sy'n berthnasol i'ch testun neu bwnc.

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.

FINDit

Llyfrau

E-lyfrau