Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus: Dod o hyd i erthyglau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Rheolaeth Gwasanaeth Cyhoeddus, Arweinyddiaeth a Llywodraethu.
This guide is also available in English

Cronfeydd Data Allweddol

Dyma rai o'r cronfeydd data pwysicaf ar gyfer eich pwnc:

Papurau newydd

Chwilio archifau papurau newydd cenedlaethol a lleol y DU drwy ddefnyddio unrhyw un o'r adnoddau canlynol:

FINDit

 dolen i FINDit

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth.

Google Scholar Search

Mewn mannau eraill ar y we

Dylech bob amser werthuso ansawdd y wybodaeth a welwch ar y we am ddim gan ddefnyddio meini prawf fel y prawf CRAAP.

Dyma rai cysylltiadau i wefannau o ansawdd uchel yn eich maes pwnc:

Teledu BoB a Radio ar-lein

BoB yw Dysgu ar Sgrin ar deledu Ar Alw a gwasanaeth radio ar gyfer addysg sy'n caniatáu i chi recordio a gweld teledu a radio ar-lein o dros 65 o sianeli am ddim gan gynnwys archif o dros 2 filiwn o raglenni.  Gallwch edrych arno  ar y campws neu gartref (y DU yn unig).

  • Recordio teledu a radio yn gyflym ac yn syml
  • Gweld dros 1 miliwn o raglenni ar gael yn yr archif
  • Creu clipiau i'w defnyddio mewn darlithoedd neu eu hanfon at fyfyrwyr
  • Cadw rhestrau chwarae o'ch hoff ddarllediadau a'ch cyfresi
  •  Peidiwch byth â cholli rhaglen gyda byffer o 30 diwrnod