Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Gofynion REF

This guide is also available in English

Beth yw REF?

REF2021 Logo

Mae'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn asesu ansawdd ymchwil ym mhrifysgolion y DU. Mae'r asesiad REF nesaf yn digwydd yn 2021.

 

Sut y gall y llyfrgell eich cefnogi

Mae'r Brifysgol yn defnyddio Pure, sy'n System Gwybodaeth Ymchwil Gynhwysfawr (CRIS) ac yn cynnwys cofnodion ar gyfer cyhoeddiadau sydd wedi’u hawduro gan PDC.  Gellir cyrchu'r allbynnau trwy Ymchwil Fforiwr Prifysgol De Cymru.

Fe'i defnyddir i gofnodi a rheoli manylion ymchwil staff sy'n ymwneud ag allbynnau ymchwil, proffiliau ymchwil, prosiectau, gweithgareddau ymchwil, dyfarniadau ac effaith. Mae traethodau ymchwil PDC hefyd ar gael o Ymchwil Fforiwr PDC o dan yr adran a labelwyd yn ‘Myfyrwyr’.

Beth sydd angen i chi ei wneud

Mae ‘Guidance on Submissions’ REF2021 yn ei gwneud yn ofynnol bod yn rhaid i unrhyw erthygl cyfnodolyn neu bapur cynhadledd mewn achos cynhadledd a gyhoeddir gydag ISSN, a dderbyniwyd i'w gyhoeddi ar ôl 1 Ebrill 2016, gael Mynediad Agored mewn Storfa Sefydliadol neu Bwnc o fewn 3 mis i'w gyhoeddi (cyn Ebrill 2018) neu 3 mis o dderbyn (ar ôl Ebrill 2018).