Skip to Main Content

eLyfrau

Canllaw byr. Also available in English

Ynglŷn â’r canllaw hwn

Mae eLyfrau yn llyfrau sydd ar gael yn ddigidol i chi eu darllen ar-lein.

Dyma ganllaw sylfaenol a fydd yn cwmpasu'r canlynol:
1. Sut i ddod o hyd iddyn nhw
2. Sut i'w cyrchu a'u darllen
3. Y gwahaniaeth rhwng eLyfr llyfrgell ac eLyfr y gallwch ei brynu'n unigol o wefannau masnachol.
4. Canllawiau a gwybodaeth bellach.