Skip to Main Content

eLyfrau

Canllaw byr. Also available in English

eLyfrau yn PDC

Mae gan Brifysgol De Cymru fynediad at dros 250,000 o eLyfrau (ac ni’n dal i gyfrif) gan amrywiaeth eang o gyhoeddwyr a llwyfannau.
Defnyddiwch y wefan hon i ddod o hyd i eLyfr penodol a darganfod sut i wneud y mwyaf o eLyfrau yn eich ymchwil a'ch astudiaeth.
Mae'r mwyafrif o eLyfrau wedi'u trwyddedu ar gyfer aelodau PDC yn unig a bydd angen cyfrif UniLearn arnoch i gael mynediad atynt.

Ynglŷn â’r canllaw hwn

Mae eLyfrau yn llyfrau sydd ar gael yn ddigidol i chi eu darllen ar-lein.

Dyma ganllaw sylfaenol a fydd yn cwmpasu'r canlynol:
1. Sut i ddod o hyd iddyn nhw
2. Sut i'w cyrchu a'u darllen
3. Y gwahaniaeth rhwng eLyfr llyfrgell ac eLyfr y gallwch ei brynu'n unigol o wefannau masnachol.
4. Canllawiau a gwybodaeth bellach.