Skip to Main Content

Menter a Busnes Alumni PDC: adnoddau gwybodaeth: Gwefannau

Ble i fynd am wybodaeth a chyngor busnes

Bydd gan y mwyafrif o gynghorau yn y DU wasanaeth cynghori busnes. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol i ddod o hyd i'ch un chi.
Isod mae detholiad o wasanaethau cynghorydd/gwybodaeth fusnes yn y DU:

Gwybodaeth Cwmni

Patentau a nodau masnach

Cyfryngau cymdeithasol

Cyllid

Ystadegau

Digwyddiadau

Myfyrwyr Parod ar gyfer y Dyfodol - Rhaglen digwyddiadau'r Llyfrgell

Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau eleni. Mae digwyddiadau'n amrywio o ddosbarthiadau llyfrgell a sgiliau astudio i sgyrsiau awduron, sesiynau hyfforddiant cronfa ddata, a llawer mwy. Ymunwch â ni!

Llyfrgellydd