Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Menter a Busnes Alumni PDC: adnoddau gwybodaeth: Gwefannau

Ble i fynd am wybodaeth a chyngor busnes

Bydd gan y mwyafrif o gynghorau yn y DU wasanaeth cynghori busnes. Edrychwch ar wefan eich cyngor lleol i ddod o hyd i'ch un chi.
Isod mae detholiad o wasanaethau cynghorydd/gwybodaeth fusnes yn y DU:

Ystadegau

Digwyddiadau

Myfyrwyr Parod ar gyfer y Dyfodol - Rhaglen digwyddiadau'r Llyfrgell

Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau eleni. Mae digwyddiadau'n amrywio o ddosbarthiadau llyfrgell a sgiliau astudio i sgyrsiau awduron, sesiynau hyfforddiant cronfa ddata, a llawer mwy. Ymunwch â ni!