Skip to Main Content

Dylunio Goleuadau a Thechnoleg Digwyddiad Byw: Hafan

This page is also available in English

Croeso

Croeso i'ch canllaw pwnc. Llywiwch y canllaw gan ddefnyddio'r tabiau, lle byddwch chi'n dod o hyd i wybodaeth a dolenni i adnoddau dibynadwy yn y llyfrgell i helpu gyda'ch aseiniadau

  • Os ydych chi'n newydd i Lyfrgell PDC, ewch i'r tab Datblygu eich sgiliau, lle byddwch chi'n dod o hyd i ystod o gymorth a chefnogaeth trwy ein sesiynau tiwtorial, fideos a chanllawiau.
  • Gweler ein tudalen benthyca ac aelodaeth i gael manylion am fenthyca, gwneud cais am adnoddau llyfrgell a'u dychwelyd.
  • Am yr ystod lawn o amseroedd agor ar gyfer llyfrgell campws, gweler y ddolen yn y 'Dolenni Cyflym' isod.

Dyma hefyd y lle i ymgyfarwyddo â'ch Llyfrgellydd Cyfadran.

Adborth

A oedd y canllaw hwn yn ddefnyddiol?
yn ddefnyddiol iawn: 3 votes (75%)
yn eithaf defnyddiol: 1 votes (25%)
yn eithaf defnyddiol: 0 votes (0%)
Total Votes: 4

 

webinar

Dod o hyd i lenyddiaeth ar gyfer eich traethawd estynedig Adeiladu neu Peirianneg

Yn cael trafferth dod o hyd i wybodaeth o ansawdd da ar gyfer eich adolygiad llenyddiaeth?

Ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Ymunwch â mi ar-lein a byddaf yn dangos i chi sut.

Dydd Llun 21Chwefror 2023

14.00 - 15.00 (GMT)

Mae angen cofrestru

 

 

Cysylltwch â'ch llyfrgellydd

Eich Llyfrgellydd yw Sharon  Latham

Os hoffech gael cymorth i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich aseiniad neu'ch traethawd hir, yna gallwch drefnu apwyntiad i'w gweld yn defnyddio'r system archebu apwyntiadau.
 

Digwyddiadau

Myfyrwyr Parod ar gyfer y Dyfodol - Rhaglen digwyddiadau'r Llyfrgell

Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau eleni. Mae digwyddiadau'n amrywio o ddosbarthiadau llyfrgell a sgiliau astudio i sgyrsiau awduron, sesiynau hyfforddiant cronfa ddata, a llawer mwy. Ymunwch â ni!

Library Chat 24/7