Skip to Main Content

Animeiddio, Gemau ac Effeithiau Gweledol: Dod o hyd i erthyglau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Animeiddio, Animeiddio Cyfrifiadurol, Gemau ac Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiad ym Mhrifysgol De Cymru. This guide is also available in English.

Beth yw cyfnodolyn?

Mae cyfnodolion yn gyhoeddiadau sy'n cael eu cyhoeddi'n rheolaidd ac yn barhaus, er enghraifft, yn wythnosol, bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn. Maent yn cynnwys detholiad o erthyglau mewn maes pwnc gan wahanol awduron.

Gelwir yr erthyglau hyn yn erthyglau cyfnodolion. Ysgrifennir erthyglau cyfnodolion academaidd gan ymchwilwyr ac adolygir eu herthyglau gan arbenigwyr eraill yn yr un maes pwnc, mewn proses o'r enw adolygiad cymheiriaid. Ystyrir mai erthyglau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yw'r erthyglau cyfnodolion o'r ansawdd gorau sydd ar gael. Erthyglau cyfnodolion yw'r lle gorau i ddod o hyd i'r ymchwil ddiweddaraf ar bwnc.

Chwilio am erthygl mewn cyfnodolyn?

  1. Os hoffech ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion ar bwnc, ceisiwch chwilio yn ôl allweddair gan ddefnyddio Chwiliad Uwch yn FINDit.
  2. Gallwch bori trwy gyfnodolyn penodol trwy'r darganfyddwr cyfnodolion. Mae'r porwr cyfnodolion hwn yn caniatáu ichi archwilio casgliadau cyfnodolion yn ôl pwnc.
  3. Ceisiwch fynd yn uniongyrchol i gronfa ddata arbenigol i gael canlyniadau sy'n canolbwyntio ar faes pwnc.
  4. Os ydych wedi dod o hyd i erthygl nad ydym yn darparu mynediad iddi, gallwch ofyn amdani gan lyfrgell arall.


 

Gwefannau defnyddiol

  • Character Design - Cyfweliadau ac orielau gan yr artistiaid gorau mewn animeiddio, ffilmiau, gemau, darlunio a chomics.
  • DICE Summit - Y D.I.C.E. (Dylunio, Arloesi, Cyfathrebu, Diddanu), yn dwyn ynghyd y dylunwyr a'r datblygwyr gemau fideo gorau o bob cwr o'r byd ac arweinwyr busnes o bob prif gyhoeddwr i drafod cyflwr y diwydiant, ei dueddiadau a'r dyfodol.
  • DiGRA: Digital Games Research Association - Ymchwil o ansawdd uchel i gemau digidol a ffenomenau cysylltiedig, gan hyrwyddo cydweithredu a lledaenu gwaith gan ei aelodau. Yn cynnwys Llyfrgell Ddigidol o drafodion cynadleddau a adolygwyd gan gymheiriaid, a hefyd y cylchgrawn ToDiGRA (Transactions of the Digital Games Research Association).
  • Gamasutra - Fersiwn am ddim ar-lein o Gylchgrawn Game Developer.  Erthyglau wythnosol ar ddylunio gemau ac edafedd i'w trafod.
  • Games for Change - Fe'i sefydlwyd yn 2004, ac mae Games for Change yn hwyluso creu a dosbarthu gemau effaith gymdeithasol sy'n arfau hanfodol mewn ymdrechion dyngarol ac addysgol.
  • Onedotzero - mae onedotzero yn creu digwyddiadau unigryw, gan gynhyrchu profiadau diwylliannol arwyddocaol: uno celfyddydau, adloniant a thechnoleg i effaith wefreiddiol.

Cronfeydd data allweddol

Dyma rai o'r cronfeydd data pwysicaf ar gyfer eich pwnc:

I gael mynediad i'r rhestr gyflawn o gronfeydd data sy'n addas ar gyfer Animeiddio a Gemau, ewch yma.

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth.

Google Scholar Search