Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Busnes a Menter / Busnes Rhyngwlado: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is also available in English

Nodua Silff

302.35 Ymddygiad trefniadaethol
330

Economeg ar gyfer busnes

332.042 Cyllid rhyngwladol
338.04 Entrepreneuriaeth
338.064

Arloesi

338.88  

Menter busnes rhyngwladol

338.941

Economeg ranbarthol

658.049 Busnes rhyngwladol
658.15

Cyllid busnes

658.3125

Rheoli Perfformiad

658.4012

Cynllunio busnes a strategaeth

658.7 Prynu
658.72 Rheoli’r gadwyn gyflenwi
658.8 Marchnata

E-Lyfrau

Canllawiau Fideo

Lyfrau Dulliau Ymchwil Mewn Cronfeydd Dat

SAGE Research Methods yw'r llyfrgell dulliau gorau posib gyda mwy na 1000 o lyfrau, gweithiau cyfeirio, erthyglau cyfnodolion, a fideos cyfarwyddyd gan academyddion blaenllaw o bob rhan o'r gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys y casgliad mwyaf o lyfrau dulliau ansoddol sydd ar gael ar-lein gan unrhyw gyhoeddwr ysgolheigaidd.

FINDit

Strategaethau Darllen

Wrth ddarllen at ddibenion astudio mae yna rai strategaethau darllen defnyddiol a all eich helpu i ddeall a chadw gwybodaeth ac ymgysylltu'n weithredol â'r testun. Mae'r darllen a wnewch yn y Brifysgol yn wahanol iawn i ddarllen nofel er pleser, defnyddiwch y strategaethau hyn i wella'ch dysgu a'ch graddau.

Sgiliau Academaidd i Fyfyrwyr Busnes

Edrychwch ar y rhestr ddarllen hon am amrywiaeth o'r adnoddau gorau ar sgiliau busnes academaidd.

Mae'n cynnwys adnoddau i helpu gydag ymchwil, ysgrifennu academaidd, meddwl beirniadol, darllen, cyflogadwyedd, cyfeirnodi, cynlluniau busnes a llawer mwy.

Awgrymu Llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.