Skip to Main Content

Logisteg, Caffael a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is also available in English

Llyfrau

Mae llyfrau'n rhoi trosolwg o bwnc ac yn darparu gwybodaeth am gysyniadau a damcaniaethau craidd. Mae hyn yn eu gwneud yn fan cychwyn da ar gyfer eich aseiniadau. Rhestrir llyfrau craidd ar gyfer eich pwnc ar restr darllen eich modiwl. Os oes gennych restr darllen ar-lein ar Blackboard neu amgylchedd dysgu arall, bydd hyn yn dangos y copïau o'r llyfr sydd ar gael o'r llyfrgell i chi. Gallwch hefyd ddod o hyd i lyfrau trwy chwilio FINDit, peiriant chwilio'r Llyfrgell.

Chwilio am lyfr?

1. I ddod o hyd i deitl llyfr penodol, nodwch deitl y llyfr neu'r awdur ym mocs chwilio FINDit a dewiswch yr opsiwn chwilio’r llyfrgell.

2. I ddod o hyd i lyfrau ar bwnc, rhowch allweddair ym mocs chwilio FINDit a dewiswch yr opsiwn chwilio’r llyfrgell.

3. Ddim yn gallu dod o hyd i'r llyfr rydych chi'n chwilio amdano? Gallwch ofyn amdano fel benthyciad rhyng-lyfrgellol neu Argymell llyfr i'ch Llyfrgellydd

Nodau Silff

174.4 Moeseg busnes
658.0072 Dulliau ymchwil busnes
658.5 Logisteg
658.7 Rheoli’r gadwyn gyflenwi
658.72 Caffael
658.788

Rheolaeth dosbarthiad

808.06665 Ysgrifennu busnes

Teitl dan sylw

The Oxford Handbook of Supply Chain Management

This innovative volume provides an authoritative and timely guide to the overarching issues that are ubiquitous throughout the supply chain. In particular, it addresses emerging issues that are applicable across supply chains - such as data science, financial flows, human capital, internettechnologies, risk management, cyber security, and supply networks.

Handbook of Theories for Purchasing, Supply Chain and Management Research

Answering the strong call for theory application and development in purchasing and supply management (PSM) and supply chain literature, this Handbook is an essential reference that provides extensive guidance on which theories to apply, how to apply them, and when to build theory.

The Handbook of Logistics and Distribution Management

Fully grasp the core principles of logistics, distribution management and the supply chain, in addition to emerging trends and the latest technologies, with this definitive guide that offers clear and straightforward explanations. Integrating both strategic and tactical insights, this textbook is underpinned throughout by real-world data and worked examples that bring the concepts to life.

Gwneud ymchwil? Cymerwch olwg ar ein canllaw adolygu llenyddiaeth

Literature Reviews

Mae'r canllaw hwn yn gyflwyniad i'r broses Adolygu Llenyddiaeth gan gynnwys ei bwrpas a'i strategaethau, ei ganllawiau a'i adnoddau.

Awgrymu Llyf

Helpwch ni i dyfu ein casgliad llyfrgell

  • A oes llyfr a fyddai'n gwneud ychwanegiad defnyddiol i'n llyfrgell?   
  • Ydych chi wedi dod o hyd i ddarllen diddorol yr hoffech ei rannu gyda myfyrwyr eraill?  
  • Ydych chi'n meddwl bod angen mwy o gopïau o lyfr pwysig? 

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i wneud i'n casgliad flodeuo.

FINDit

Mae FINDit  yn ddull chwilio syml, un-cam, am lyfrau, elyfrau, erthyglau, DVDs a mwy, ac mae’n cynnwys nifer o nodweddion personol i chi.

llyfrau defnyddiol

Sgiliau Academaidd i Fyfyrwr Busnes

Edrychwch ar y rhestr ddarllen hon am amrywiaeth o'r adnoddau gorau ar sgiliau busnes academaidd.

Mae'n cynnwys adnoddau i helpu gydag ymchwil, ysgrifennu academaidd, meddwl beirniadol, darllen, cyflogadwyedd, cyfeirnodi, cynlluniau busnes a llawer mwy.

Lyfrau Dulliau Ymychwil Mewn Cronfeydd Dat

SAGE Research Methods yw'r llyfrgell dulliau gorau posib gyda mwy na 1000 o lyfrau, gweithiau cyfeirio, erthyglau cyfnodolion, a fideos cyfarwyddyd gan academyddion blaenllaw o bob rhan o'r gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys y casgliad mwyaf o lyfrau dulliau ansoddol sydd ar gael ar-lein gan unrhyw gyhoeddwr ysgolheigaidd.

Strategaethau Darllen

Wrth ddarllen at ddibenion astudio mae yna rai strategaethau darllen defnyddiol a all eich helpu i ddeall a chadw gwybodaeth ac ymgysylltu'n weithredol â'r testun. Mae'r darllen a wnewch yn y Brifysgol yn wahanol iawn i ddarllen nofel er pleser, defnyddiwch y strategaethau hyn i wella'ch dysgu a'ch graddau.