Skip to Main Content

Rheolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus: Dod o hyd i erthyglau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Rheolaeth Gwasanaeth Cyhoeddus, Arweinyddiaeth a Llywodraethu.
This guide is also available in English

Beth yw cyfnodolyn?

Mae cyfnodolion yn gyhoeddiadau sy'n cael eu cyhoeddi'n rheolaidd ac yn barhaus, er enghraifft, yn wythnosol, bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn. Maent yn cynnwys detholiad o erthyglau mewn maes pwnc gan wahanol awduron.

Gelwir yr erthyglau hyn yn erthyglau cyfnodolion. Ysgrifennir erthyglau cyfnodolion academaidd gan ymchwilwyr ac adolygir eu herthyglau gan arbenigwyr eraill yn yr un maes pwnc, mewn proses o'r enw adolygiad cymheiriaid. Ystyrir mai erthyglau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yw'r erthyglau cyfnodolion o'r ansawdd gorau sydd ar gael. Erthyglau cyfnodolion yw'r lle gorau i ddod o hyd i'r ymchwil ddiweddaraf ar bwnc.

Chwilio am erthygl mewn cyfnodolyn?

  1. Os hoffech ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion ar bwnc, ceisiwch chwilio yn ôl allweddair gan ddefnyddio Chwiliad Uwch yn FINDit.
  2. Gallwch bori trwy gyfnodolyn penodol trwy'r darganfyddwr cyfnodolion. Mae'r porwr cyfnodolion hwn yn caniatáu ichi archwilio casgliadau cyfnodolion yn ôl pwnc.
  3. Ceisiwch fynd yn uniongyrchol i gronfa ddata arbenigol i gael canlyniadau sy'n canolbwyntio ar faes pwnc.
  4. Os ydych wedi dod o hyd i erthygl nad ydym yn darparu mynediad iddi, gallwch ofyn amdani gan lyfrgell arall.


 

Cronfeydd Data Allweddol

Dyma rai o'r cronfeydd data pwysicaf ar gyfer eich pwnc:

Findit 

Mae FINDit yn ddull chwilio syml, un-cam, am lyfrau, elyfrau, erthyglau, DVDs a mwy, ac mae’n cynnwys nifer o nodweddion personol i chi.
 

 

 

Papurau newydd - newspapers

Chwilio archifau papurau newydd cenedlaethol a lleol y DU drwy ddefnyddio unrhyw un o'r adnoddau canlynol:

Peiriannau Chwilio Academaidd

Ysgolor Google
Yn cynnwys papurau a adolygir gan gymheiriaid, traethodau ymchwil, llyfrau, crynodebau, ac erthyglau gan gyhoeddwyr academaidd, cymdeithasau proffesiynol, cadwrfeydd rhagargraffu, prifysgolion a sefydliadau ysgolheigaidd eraill. Gallwch gysylltu Scholar â FINDit i ddarganfod yn gyflym a oes gennym fynediad at gynnwys sydd wedi'i danysgrifio.

CORE (Cysylltu Storfeydd)
Mae hwn yn wasanaeth a ddarperir gan y Knowledge Media Institute yn Y Brifysgol Agored, y Deyrnas Unedig. Nod y prosiect yw cydgrynhoi'r holl gynnwys mynediad agored a ddosberthir ar draws gwahanol systemau, megis ystorfeydd a chyfnodolion mynediad agored, cyfoethogi'r cynnwys hwn gan ddefnyddio cloddio testun a chloddio data, a darparu mynediad am ddim iddo trwy set o wasanaethau.

Ysgolhaig Semantig
Roedd hwn fel y’i crëwyd gan dîm yn Sefydliad Allen ar gyfer AI, ac fe’i rhyddhawyd ar ddiwedd 2015 fel peiriant chwilio ar gyfer cyhoeddiadau academaidd.

 

Websites

Always evaluate the quality of the information you find on the free web using criteria such as the CRAAP test.

Here are some links to high quality websites in your subject area: