Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cymdeithaseg: Dod o hyd i Lyfrau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Nodau silff

Gallwch bori drwy'r casgliad gan ddefnyddio'r marciau silff isod:

300.72 Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol
301 Cymdeithaseg
301.01 Damcaniaethau Cymdeithasegol
301.2 Anthropoleg
302 Seicoleg gymdeithasol
302.23 Diwylliant poblogaidd
303.3 Strwythur Cymdeithasol
305 Grwpiau cymdeithasol
305.23 Plant
305.26 Pobl hŷn
305.42   Ffeministiaeth
305.5 Dosberthiadau cymdeithasol
305.8 Hil, Grwpiau Ethnig a Chenedlaethol
306 Diwylliant a sefydliadau
306.7 Rhywioldebau
306.85 Teuluoedd
307.76 Dinasoedd
320 Gwyddor wleidyddol
323 Hawliau Dynol
330 Economeg
361.61 Polisi cymdeithasol
364 Troseddeg

 

Defnyddiwch FINDit: Chwilio/Llyfrgelloedd, i wneud chwiliadau manwl ar gyfer llyfrau unigol neu ar gyfer deunydd sy'n berthnasol i'ch testun neu bwnc.

 

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.