Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Chwaraeon, Hyfforddi a Datblygu: Technegau Chwilio

This guide is also available in English

Technegau chwilio


Mae cysylltu geiriau gan ddefnyddio A/AC yn dweud wrth y peiriant chwilio i chwilio am ganlyniadau sy'n cynnwys y ddau air allweddol. Caerdydd ac Y Bae.

Mae cysylltu geiriau gan ddefnyddio NEU yn dweud wrth y peiriant chwilio i chwilio am ganlyniadau sy'n cynnwys y naill neu'r llall o'r geiriau allweddol.

Mae cysylltu geiriau gan ddefnyddio NID yn dweud wrth y peiriant chwilio i chwilio am ganlyniadau sy'n cynnwys un o'ch allweddair ond nid y llall.

Technegau Chwilio Uwch

 Chwiliadau Boolean cymhleth

 Gallwch ddefnyddio un neu fwy o weithredwyr gyda'i gilydd e.e. (dinas       NEU trefol NEU tref) AC adfywio. Bydd hyn yn dod o hyd i ddogfennau   gydag adfywio ac unrhyw un o'r geiriau dinas, trefol neu tref.

 Ymholiadau brawddegau“ ”    

 

 Yn eich galluogi i chwilio am yr union dermau trwy amgáu'r term chwilio   mewn dyfynodau. Mae'r ddogfen hon yn dychwelyd dogfennau sy'n   cynnwys yr union frawddegau e.e. “cadwraeth bensaernïol”.

 Byrhau *

 

 Yn eich galluogi i chwilio am eiriau sy'n rhannu coesyn cyffredin trwy   ddefnyddio symbol penodol e.e. byddai cyfrif* yn chwilio am unrhyw air   sy'n cynnwys y coesyn cyfrif (e.e cyfrifiadur, cyfrifiadura, cyfrifiant).

 Nodchwilwyr ?

 

‚Äč Disodli llythrennau o fewn gair e.e. byddai wom?n yn dod o hyd i woman a   women. Byddwch yn ymwybodol bod cronfeydd data yn tueddu i   ddefnyddio gwahanol symbolau ar gyfer byrhau a nodchwilwyr, felly   gwiriwch adran gymorth y gronfa ddata cyn i chi ddechrau.
 

 Chwiliadau Agosrwydd

 Dyma ffordd o chwilio am ddau neu fwy o eiriau sy'n digwydd o fewn nifer   penodol o eiriau o'i gilydd e.e. Salmon near/1 5 virus. Mae llawer o   amrywiad rhwng cronfeydd data o ran pa symbolau i'w defnyddio, felly   gwiriwch adran gymorth y gronfa ddata cyn defnyddio chwiliadau   agosrwydd.

 Chwiliadau Maes

 

  Chwilio mewn maes penodol o'r ddogfen, er enghraifft y teitl, awdur neu   ddyddiad cyhoeddi. Bydd llawer o gronfeydd data yn gadael i chi ddewis   meysydd sydd ar gael i chwilio o gwymplen..

Mwy o wybodaeth

Mae gwybodaeth fanylach am dechnegau chwilio ar gael yn y Canllaw Sut i Chwilio.

Ymwybyddiaeth bresennol

Mae sawl offeryn y gallwch eu defnyddio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes pwnc.

  • Porthiant RSS

Rhybuddion E-bost:

  • Rhybuddion Cyfeiriadau
  • Gwasanaethau Rhybudd Cynnwys Cyfnodolion
  • Rhybuddion Chwilio wedi'u Cadw
  • Blogiau

Strategaeth chwilio

Cynllunio ymlaen

Ffurfiwch eich strategaeth chwilio cyn i chi ddechrau. Po fwyaf o ymdrech a wnewch yn eich strategaeth chwilio, y mwyaf perthnasol fydd eich canlyniadau chwilio. Bydd hyn yn arbed amser i chi yn y tymor hir.

Torri i lawr

Peidiwch â rhoi ymadroddion disgrifiadol hir na theitlau traethawd cyfan. Byddwch yn glir am eich pwnc a dewiswch y cysyniadau pwysig i'w defnyddio fel geiriau allweddol yn eich chwiliad.

Adnabod eich Pwnc

Defnyddiwch wyddoniaduron pwnc a geiriaduron i'ch helpu i egluro'ch pwnc a rhoi syniadau i chi ar gyfer geiriau allweddol. Ystyriwch yr holl eiriau neu ymadroddion posibl y gellid eu defnyddio i ddisgrifio eich pwnc a chynhyrchu rhestr o eiriau allweddol. Gall hyn gynnwys cyfystyron a thermau cysylltiedig, termau neu sillafiadau Americanaidd, lluosryw, acronymau a byrfodd.

Eich canlyniadau

Gormod o ganlyniadau

Os ydych chi wedi adfer gormod o ganlyniadau, meddyliwch eto am sut i wneud eich chwiliad yn fwy penodol. Ceisiwch ddefnyddio geiriau allweddol gwahanol, ychwanegu geiriau allweddol ychwanegol, neu gyfyngu eich chwiliad i feysydd penodol neu flynyddoedd cyhoeddi.

Dim digon o ganlyniadau

Os yw'ch chwiliad yn canfod ychydig iawn, ceisiwch edrych ar y mynegai neu'r thesawrws o'r gronfa ddata rydych chi'n ei defnyddio. Bydd hyn yn eich helpu i gyfateb geiriau allweddol a sillafu gyda'r rhai a ddefnyddir yn y gronfa ddata a gall roi awgrymiadau ar gyfer termau chwilio ehangach.

Defnyddiwch eich canlyniadau i adolygu eich strategaeth chwilio.

Ystyriwch ddefnyddio ystod ehangach o dechnegau chwilio i ehangu neu gyfyngu eich canlyniadau chwilio.