Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheoli Digwyddiadau: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is available in English

Nodau silff

338.47

Diwydiannau gwasanaeth

CAT 2. 344.204465

Cyfraith iechyd a diogelwch

363.14 & 363.32

Diogelwch digwyddiadau a’r cyhoedd

394.2068

Rheolaeth digwyddiadau arbennig

658.0072 Dulliau ymchwil busnes
658.154

Cyllidebu

658.404 Rheoli prosiectau
658.407

Rheolaeth personél

658.8 Marchnata
706.88

Marchnata'r celfyddydau

790.69

Rheolaeth hamdden ac adloniant

796.069 Rheoli chwaraeon
808.06665 Ysgrifennu Busnes

Llyfrau Newydd

Canllawiau Fideo

FINDit

E-Lyfrau

Awgrymu Llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.

Sgiliau Academaidd i Fyfyrwyr Busnes

Edrychwch ar y rhestr ddarllen hon am amrywiaeth o'r adnoddau gorau ar sgiliau busnes academaidd.

Mae'n cynnwys adnoddau i helpu gydag ymchwil, ysgrifennu academaidd, meddwl beirniadol, darllen, cyflogadwyedd, cyfeirnodi, cynlluniau busnes a llawer mwy.

Strategaethau Darllen

Wrth ddarllen at ddibenion astudio mae yna rai strategaethau darllen defnyddiol a all eich helpu i ddeall a chadw gwybodaeth ac ymgysylltu'n weithredol â'r testun. Mae'r darllen a wnewch yn y Brifysgol yn wahanol iawn i ddarllen nofel er pleser, defnyddiwch y strategaethau hyn i wella'ch dysgu a'ch graddau.

Llyfrau Dulliau Ymchwil Mewn Cronfeydd Dat

SAGE Research Methods yw'r llyfrgell dulliau gorau posib gyda mwy na 1000 o lyfrau, gweithiau cyfeirio, erthyglau cyfnodolion, a fideos cyfarwyddyd gan academyddion blaenllaw o bob rhan o'r gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys y casgliad mwyaf o lyfrau dulliau ansoddol sydd ar gael ar-lein gan unrhyw gyhoeddwr ysgolheigaidd.