Skip to Main Content

Copy of Hyfforddi, Datblygu a Pherfformio mewn Rygbi: Dod o hyd i erthyglau

Beth yw cyfnodolyn?

Mae cyfnodolion yn gyhoeddiadau sy'n cael eu cyhoeddi'n rheolaidd ac yn barhaus, er enghraifft, yn wythnosol, bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn. Maent yn cynnwys detholiad o erthyglau mewn maes pwnc gan wahanol awduron.

Gelwir yr erthyglau hyn yn erthyglau cyfnodolion. Ysgrifennir erthyglau cyfnodolion academaidd gan ymchwilwyr ac adolygir eu herthyglau gan arbenigwyr eraill yn yr un maes pwnc, mewn proses o'r enw adolygiad cymheiriaid. Ystyrir mai erthyglau cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yw'r erthyglau cyfnodolion o'r ansawdd gorau sydd ar gael. Erthyglau cyfnodolion yw'r lle gorau i ddod o hyd i'r ymchwil ddiweddaraf ar bwnc.

Cronfeydd Data Allweddol   ×

Mae cronfa ddata yn gasgliad electronig o wybodaeth sy'n cael ei storio mewn rhaglen gyfrifiadurol sy'n eich galluogi i ddod o hyd i wybodaeth o'r gronfa ddata mewn gwahanol ffyrdd. Gall cronfeydd data yn y llyfrgell gynnwys erthyglau cyfnodolion, erthyglau papur newydd, gwybodaeth arbenigol neu gyfuniad o wahanol adnoddau gwybodaeth. Gall cronfeydd data fod yn amlddisgyblaethol neu'n benodol i bwnc.

Cyfnodolion Allweddol

Os ydych chi'n chwilio am deitl cyfnodolyn penodol e.e. The British Journal of Nursing, Nursing Standard, yna cliciwch 'DOD O HYD I GYFNODOLION' ar frig FIND it i chwilio/pori rhestr A-Y.  Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r cyfnodolyn rydych chi ei eisiau, cliciwch ar y teitl i weld yr holl wybodaeth berthnasol ar gyfer y teitl hwnnw. 

Bydd yr adran 'Gweld Ar-lein' yn rhoi dolenni i chi i'r cyfnodolyn a gwybodaeth am ba ddyddiadau y mae gan PDC fynediad iddynt. Dyma enghreifftiau o rai o’r cyfnodolion o fewn Hyfforddi, Datblygu a Pherfformio mewn Pêl-droed : 

Papurau newydd - newspapers

Chwilio archifau papurau newydd cenedlaethol a lleol y DU drwy ddefnyddio unrhyw un o'r adnoddau canlynol:

Findit 

Mae FINDit  yn ddull chwilio syml, un-cam, am lyfrau, elyfrau, erthyglau, DVDs a mwy, ac mae’n cynnwys nifer o nodweddion personol i chi.

Mewn mannau eraill ar y we

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth.

Google Scholar Search