Skip to Main Content

Troseddeg: Ystadegau troseddeg

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol a Throseddwyr sy’n Oedolion ac Ieuenctid ym PDC.
This guide is also available in English

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Dyma brif ffynhonnell ystadegau swyddogol y Deyrnas Unedig. 
Edrychwch ar y tab Pobl, poblogaeth a chymuned. Yna archwiliwch  adrannau Crime and Justice.

Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr

Mae'r Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr yn synhwyrydd pwysig o ehangder troseddau yng Nghymru a Lloegr.
Mae'n cael ei ddefnyddio gan y Llywodraeth i werthuso a datblygu polisïau lleihau troseddu yn ogystal â darparu gwybodaeth hanfodol am lefelau newidiol troseddu dros y 30 mlynedd diwethaf.

Missing Persons Statistical Bulletins

Ystadegau’r Swyddfa Gartref

The Home Office produces and publish timely, accurate and objective statistics in the form of commentary, tables and data on the following:

  • trosedd
  • ymfudo
  • plismona a gweithlu'r heddlu
  • alcohol a chyffuriau
  • trwyddedu
  • anifeiliaid mewn gwyddoniaeth
  • gwrthderfysgaeth
  • tân ac achub

Eurostat

Eurostat yw swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am gyhoeddi ystadegau a dangosyddion o ansawdd uchel ledled Ewrop sy'n galluogi cymariaethau rhwng gwledydd a rhanbarthau.

Mae'r trosolwg o Droseddau a Chyfiawnder Troseddol yn rhestru'r holl ystadegau troseddol a gasglwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.

 

Statista

Mae Statista yn ffynhonnell wych o ddata marchnad fyd-eang a data defnyddwyr. Mae'n cynnwys ystadegau, adroddiadau, ffeithluniau, arolygon, adroddiadau am y diwydiant a'r farchnad. Ymdrinnir â dros 85,000 o bynciau, gan gynnwys y cyfryngau, busnes, gwleidyddiaeth, cymdeithas, technoleg, addysg

Ystadegau cyfiawnder ieuenctid

 Ystadegau cyfiawnder ieuenctid gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM, y Gwasanaeth Carcharu Ieuenctid, a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr.

Ystadegau ychwanegol

Cofiwch fod llawer o elusennau yn casglu eu hystadegau eu hunain. Gallwch ddod o hyd i ystadegau a gasglwyd gan elusennau trwy deipio pwnc sydd o ddiddordeb i chi ac yna site:org.uk ar Google.
Er enghraifft:
"Domestic abuse" statistics site:org.uk 

__

Mae Routledge Handbook of International Criminologyy yn cynnig cyngor ar ddod o hyd i ystadegau o sawl gwlad.