Skip to Main Content

A-Z

Dewch o hyd i'r cronfeydd data llyfrgell gorau ar gyfer eich ymchwil. Find the best library databases for your research

Loading...
Loading...

Allwedd / Key

 PDC Mewngofnodi               USW Login        

  Canllaw Cymorth                 Help Guide    

   Gwefan                               Website       

    Allforio Endnote                 Endnote Export

   Mynediad Agored               Open Access

 Datganiad hygyrchedd         Accessibility Statement

accessibility statement not currently available  Nid yw'r datganiad hygyrchedd ar gael ar hyn o bryd
            Accessibility statement not currently available

Cysylltwch â ni

Ymholiadau Pwnc Penodol

Os oes gennych ymholiad pwnc, cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Cyfadran

Ymholiadau Cyffredinol

Defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.

E-bost
librarysupport@southwales.ac.uk

Ffôn
01443 482540

Dilynwch ni ar... 

twitter     instagram

Contact us

Subject Specific Enquiries

If you have a subject enquiry please contact your Faculty Librarian.

General Enquiries

Use our 24/7 chat service to get help with library services and resources. 

Email
librarysupport@southwales.ac.uk

Phone
​01443 482540

Follow us on...

twitter     

title
Loading...