Skip to main content

A-Z

Dewch o hyd i'r cronfeydd data llyfrgell gorau ar gyfer eich ymchwil. Find the best library databases for your research

Loading...
Loading...

Allwedd / Key

 PDC Mewngofnodi               USW Login        

  Canllaw Cymorth                 Help Guide    

   Gwefan                               Website       

    Allforio Endnote                 Endnote Export

   Mynediad Agored               Open Access

 Datganiad hygyrchedd         Accessibility Statement

Cysylltwch â ni

Ymholiadau Pwnc Penodol

Os oes gennych ymholiad pwnc, cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Cyfadran

Ymholiadau Cyffredinol

Defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.

E-bost
librarysupport@southwales.ac.uk

Ffôn
01443 482540

Dilynwch ni ar... 

twitter     instagram

Contact us

Subject Specific Enquiries

If you have a subject enquiry please contact your Faculty Librarian.

General Enquiries

Use our 24/7 chat service to get help with library services and resources. 

Email
librarysupport@southwales.ac.uk

Phone
​01443 482540

Follow us on...

twitter     

title
Loading...