Skip to Main Content

Croeso i'r Canllawiau Llyfrgell:  

am help gyda'ch astudiaethau

 

Crëwyd y canllawiau hyn gan Lyfrgellydd eich Cyfadran i’ch helpu i lywio’r ffynonellau gwybodaeth a chymorth gorau ar gyfer eich maes pwnc.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau Pwnc Penodol

Os oes gennych ymholiad pwnc, cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Cyfadran

Ymholiadau Cyffredinol

Defnyddiwch ein gwasanaeth sgwrsio 24/7 i gael help gyda gwasanaethau ac adnoddau llyfrgell.

E-bost
librarysupport@southwales.ac.uk

Ffôn
01443 482540

Dilynwch ni ar... 

     instagram

Digwyddiadau

Myfyrwyr Parod ar gyfer y Dyfodol - Rhaglen digwyddiadau'r Llyfrgell

Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau eleni. Mae digwyddiadau'n amrywio o ddosbarthiadau llyfrgell a sgiliau astudio i sgyrsiau awduron, sesiynau hyfforddiant cronfa ddata, a llawer mwy. Ymunwch â ni!

Rhestr Cronfa Ddata A-Z

Rhestr lawn o gronfeydd data y mae'r llyfrgell yn tanysgrifio iddynt.

Ewch i’r rhestr A-Z

  

  English