Skip to Main Content

Rheolaeth Adeiladu a thirfesur: Dod o hyd i Lyfrau

This page is also available in English

Llyfrau

Mae llyfrau'n rhoi trosolwg o bwnc ac yn darparu gwybodaeth am gysyniadau a damcaniaethau craidd. Mae hyn yn eu gwneud yn fan cychwyn da ar gyfer eich aseiniadau. Rhestrir llyfrau craidd ar gyfer eich pwnc ar restr darllen eich modiwl. Os oes gennych restr darllen ar-lein ar Blackboard neu amgylchedd dysgu arall, bydd hyn yn dangos y copïau o'r llyfr sydd ar gael o'r llyfrgell i chi. Gallwch hefyd ddod o hyd i lyfrau trwy chwilio FINDit, peiriant chwilio'r Llyfrgell.

Chwilio am lyfr?

1. I ddod o hyd i deitl llyfr penodol, nodwch deitl y llyfr neu'r awdur ym mocs chwilio FINDit a dewiswch yr opsiwn chwilio’r llyfrgell.

2. I ddod o hyd i lyfrau ar bwnc, rhowch allweddair ym mocs chwilio FINDit a dewiswch yr opsiwn chwilio’r llyfrgell.

3. Ddim yn gallu dod o hyd i'r llyfr rydych chi'n chwilio amdano? Gallwch ofyn amdano fel benthyciad rhyng-lyfrgellol neu Argymell llyfr i'ch Llyfrgellydd

Pori'r llyfrau

System ddosbarthu yw system Dewey Decimal a ddefnyddir gan lyfrgelloedd i drefnu llyfrau yn ôl pwnc. Rhoddir rhif nod silff i bob llyfr, ac fe’i rhoddir ar feingefn y llyfr a'i drefnu yn nhrefn rifiadol.

Ar ôl y rhifau, mae yna dair llythyren sy'n cyfeirio at awdur neu olygydd y llyfr ac sydd yn nhrefn yr wyddor.

Dyma rai nodau silff allweddol ar gyfer eich maes pwnc.

Cat 2 344.2037869       Cyfraith adeiladu
Cat 2 344.2064   Cyfraith eiddo
307.1   Communities planning and development
307.76   Cymunedau trefol
333.332   Prisiadau
338.47624   Economeg y diwydiant adeiladu
526.9   Tirfesur
620.1   Gwyddor deunyddiau
628   Peirianneg Amgylcheddol
690   Technoleg Adeiladu Adeiladwaith
690.068   Rheoli prosiectau
690.22   Diogelwch adeiladu
691   Deunyddiau adeiladu     
692.5   Estimating
692.8   Contractau adeiladu       
693   Adeiladu deunyddiau penodol
696   Gwasanaethau adeiladu

Argymell llyfr

Helpwch ni i dyfu ein casgliad Llyfrgell


A oes yna lyfr a fyddai'n ychwanegiad defnyddiol i'n Llyfrgell?

  • Ydych chi wedi dod o hyd i ddarlleniad hynod ddiddorol yr hoffech ei rannu gyda myfyrwyr eraill?
  • Ydych chi'n meddwl bod angen mwy o gopïau o werslyfr pwysig?
  • Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i wneud i'n casgliad flodeuo

Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.

Sgiliau Astudio - Y Gyfraith

Sgiliau Astudio

Dissertation Writing for Engineers and Scientists

The must-have book for preparing students at both undergraduate and postgraduate levels for the dissertation writing process.

The Journey to Dissertation Success

Researchers seeking support on their journey to a successful dissertation will find this book a valuable resource.

Research Methods for Construction

Research Methods for Construction will help you instil rigour into your problem-solving, and into your reports and publications.

Dissertation Research and Writing for Construction Students

User-friendly, easy to dip into guide for all Built Environment students.

Dissertation research and writing for built environment students

A step-by-step guide to get students through their final year research project. It shows you how to select a dissertation topic, write a proposal, conduct a literature review, select the research approach, gather the data, analyse and present the information and ultimately produce a well-written dissertation.

Succeeding with Your Literature Review

"An excellent and accessible text that will help all students and scholars to develop a strong review and enable them to outline and analyse the key ideas for their study.

The Literature Review

Provides a step-by-step guide to conducting a literature search and literature review