Skip to Main Content

Drama a Pherfformiad: Dod o hyd i lyfrau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Drama a Pherfformio ym Mhrifysgol De Cymru.This guide is also available in English.

Croeso

Croeso i'ch canllaw pwnc. Llywiwch y canllaw gan ddefnyddio'r tabiau, lle byddwch chi'n dod o hyd i wybodaeth a dolenni i adnoddau dibynadwy yn y llyfrgell i helpu gyda'ch aseiniadau

  • Os ydych chi'n newydd i Lyfrgell PDC, ewch i'r tab Datblygu eich sgiliau, lle byddwch chi'n dod o hyd i ystod o gymorth a chefnogaeth trwy ein sesiynau tiwtorial, fideos a chanllawiau.
  • Gweler ein tudalen benthyca ac aelodaeth i gael manylion am fenthyca, gwneud cais am adnoddau llyfrgell a'u dychwelyd.
  • Am yr ystod lawn o amseroedd agor ar gyfer llyfrgell campws, gweler y ddolen yn y 'Dolenni Cyflym' isod.

Dyma hefyd y lle i ymgyfarwyddo â'ch Llyfrgellydd Cyfadran.

Nodau silff

Gallwch bori drwy'r casgliad gan ddefnyddio'r nodau silff isod:

306.484 Diwylliant perfformiad
306.4848 Diwylliant theatr
791 Celfyddydau perfformio / astudiaethau perfformiad
791.01 Y celfyddydau perfformio - theori
792                  Theatr
792.01 Theatr - theori
792.022 Mathau o gyflwyniadau llwyfan
792.0233 Cyfarwyddo theatr
792.025 Dylunio setiau
792.028 Actio a pherfformio
792.09 Hanes theatr
822 Drama Saesneg
891.6622 Drama Gymreig


Defnyddiwch FINDit: Chwilio / Llyfrgelloedd, i wneud chwiliadau manwl ar gyfer llyfrau unigol neu ar gyfer deunydd sy'n berthnasol i'ch testun neu bwnc.

Chwilio am lyfr?

1. I ddod o hyd i deitl llyfr penodol, nodwch deitl y llyfr neu'r awdur ym mocs chwilio FINDit a dewiswch yr opsiwn chwilio’r llyfrgell.

2. I ddod o hyd i lyfrau ar bwnc, rhowch allweddair ym mocs chwilio FINDit a dewiswch yr opsiwn chwilio’r llyfrgell.

3. Ddim yn gallu dod o hyd i'r llyfr rydych chi'n chwilio amdano? Gallwch ofyn amdano fel benthyciad rhyng-lyfrgellol neu Argymell llyfr i'ch Llyfrgellydd

FINDit

Argymell llyfr

Helpwch ni i dyfu ein casgliad Llyfrgell


A oes yna lyfr a fyddai'n ychwanegiad defnyddiol i'n Llyfrgell?

  • Ydych chi wedi dod o hyd i ddarlleniad hynod ddiddorol yr hoffech ei rannu gyda myfyrwyr eraill?
  • Ydych chi'n meddwl bod angen mwy o gopïau o werslyfr pwysig?
  • Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i wneud i'n casgliad flodeuo

Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.

Llyfrau defnyddiol

Boxing and performance

Boxing and Performance is the first substantial piece of work to place the lived experience of female and male boxers in dialogue with one another. They conceive of the project as an extended sparring session. This book offers a unique perspective on boxing in/as performance and boxing in/as culture. It explores how the connections between boxing and performance address ideas about bodies, relationships, intimacy, and combat. 

Liars, damn liars and storytellers

Joseph Sobol is one of a select few contemporary scholar-practitioners to chart the evolution of storytelling from traditional foundations to its current multifarious presence in American life. Essays gathered here move between cultural history, critical analysis, and personal narratives to showcase the efforts of traditional and contemporary storytellers to make their presence felt in the world. Liars, Damn Liars, and Storytellers is valuable not only to scholars and students in performance, folklore, cultural studies, and theater, but also to general readers with a love for the storytelling art.

The Methuen drama companion to performance art

The Methuen Drama Companion to Performance Art offers a comprehensive guide to the major issues and interdisciplinary debates concerning performance in art contexts that have developed over the last decade. It understands performance art as an institutional, cultural, and economic phenomenon rather than as a label or object.

The outstanding actor. 2nd ed.

Drawing on Ken Rea's 35 years' teaching experience and research, as well as interviews with top actors and directors, The Outstanding Actor identifies seven key qualities that the most successful actors manifest, along with practical exercises that help nurture those qualities and videos to demonstrate them. Featuring contributions and insights from Ewan McGregor, Jude Law, Judi Dench, Al Pacino, Lily James, Rufus Norris and many more.

Performing Wales : people, memory and place

Performing Wales: People, Memory and Place, begins from the premise that culture can be analysed in terms of performance, and focuses on four distinct areas of Welsh culture – Museum, Heritage, Festival and Theatre – in which performance helps to sustain specific relationships between people, memory and place. 

Screen acting skills

Whether you are a young actor seeking to land your first screen role or a workshop leader looking for relevant exercises that won't involve vast technical support, this book belongs on your shelf. Many screen actors begin their careers lacking the appropriate pre-shoot preparation and knowledge of studio protocols. This book helps actors new to screen performance to be fully prepared artistically - and technically. 

Theory for theatre studies: emotion

Theory for Theatre Studies: Emotion explores how emotion is communicated in drama, theatre, and contemporary performance and therefore in society. From Aristotle and Shakespeare to Stanislavski, Brecht and Caryl Churchill, theatre reveals and, informs but also warns about the emotions. The term 'emotion' encompasses the emotions, emotional feelings, affect and mood, and the book explores how these concepts are embodied and experienced within theatrical practice and explained in theory. 

Undergraduate research in theatre : a guide for students

Undergraduate Research in Theatre: A Guide for Students supplies tools for scaffolding research skills alongside examples of undergraduate research in theatre and performance scholarship. The book begins with an overview of the necessity of framing theatre as undergraduate research and responding to calls for revolutionizing the discipline toward greater equity, diversity, and inclusion. 

eLyfrau

Mae gan y Llyfrgell fynediad i amrywiaeth eang o e-lyfrau ar draws pob maes pwnc, mae'r rhain yn rhai y gellir eu darganfod ac yn hygyrch trwy FINDit. Teipiwch eich geiriau allweddol neu deitl yn y blwch chwilio a dewis chwilio 'Libraries.'

Nesaf, mireiniwch eich chwiliad i 'Testen Llawn Arlein' ar ochr chwith y canlyniadau chwilio.

 

 

Pan fyddwch wedi dod o hyd i lyfr yr hoffech ei ddarllen yna cliciwch ar y teitl a'i gyrchu trwy'r ddolen 'Gweld'.


Mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein Canllaw e-lyfrau.