Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eLyfrau: Dod o hyd i eLyfrau

Dod o hyd i eLyfrau ym Mhrifysgol De Cymru a'u darllen.
This guide is available in English

eLyfrau yn PDC

Mae gan Brifysgol De Cymru fynediad at dros 250,000 o eLyfrau (ac ni’n dal yn cyfrif) gan amrywiaeth eang o gyhoeddwyr a llwyfannau. Defnyddiwch y wefan hon i ddod o hyd i eLyfr penodol a darganfod sut i wneud y mwyaf o eLyfrau yn eich ymchwil a'ch astudiaeth. Mae'r mwyafrif o eLyfrau wedi'u trwyddedu ar gyfer aelodau PDC yn unig a bydd angen cyfrif UniLearn arnoch i gael mynediad atynt.

eLyfrau yn FINDit - gwiriwch y fideo am fwy

Rhestrir y mwyafrif o eLyfrau yn FINDit sef llyfrgell ar-lein PDC.
I hidlo i eLyfrau yn unig, chwiliwch ar FINDit.
O dan 'Filter my results’ dewiswch:
1. Availability – Full Text online
2. Resource type – Books

Dewiswch y cyswllt ‘Online access’ i weld yr eLyfr.

Gwyliwch y fideo yn y bocs nesaf i gael canllaw cam wrth gam.

eLyfrau: Sut i fideo

eBook central

Mae eBook central yn gasgliad eLyfrau amlddisgyblaethol sylweddol o dros 180,000 o deitlau.

Mae'r casgliad yn cynnwys ehangder o gynnwys ar draws busnes, cyfrifiadura, economeg, addysg, ymgysylltu, celfyddydau cain, hanes, y gyfraith, llenyddiaeth, nyrsio, gwleidyddiaeth, seicoleg, crefyddau, gwyddorau cymdeithasol a mwy.

Mae'r casgliad yn tyfu'n sylweddol flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda dros 27,000 o deitlau wedi'u hychwanegu yn 2019 ac ychwanegwyd 5,000 arall eisoes yn 2020.

Pori am eLyfrau

Os ydych chi'n fyfyriwr a staff cyfredol Prifysgol De Cymru, gallwch gyrchu eLyfrau ar y campws ac oddi ar y campws gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair UniLearn.

Gellir defnyddio'r mwyafrif o eLyfrau ar ddyfeisiau symudol fel llechi a ffonau, yn ogystal â chyfrifiaduron personol. Darllenwch y tab 'Using eBooks’ i ddarganfod mwy.