Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Peirianneg - Sifil: Dod o hyd i erthyglau

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau

Cyfnodolion Allweddol

Mae cyfnodolion yn darparu'r ymchwil a'r sylwadau diweddaraf.  

Dyma rai enghreifftiau o e-erthyglau:

Advances in Structural Engineering

Electronic Journal of Structural Engineering

Engineering

Engineering Structures

Geotechnical Engineering

Dyma rai enghreifftiau o Gyfnodolion Printiedig sydd ar gael yn y llyfrgell:

ACI MaterialsJournal

Civil Engineering

Coastal Engineering

Geotechnique

Magazine of Concrete Research

IStructE

Aelodaeth Myfyriwr Sefydliad Peirianwyr Strwythurol

Fel Aelod Myfyriwr byddwch yn ymuno â chymuned o dros 9000 o fyfyrwyr ledled y byd ac yn cymryd eich cam
cyntaf tuag at yrfa o ddylunio creadigol, datrys problemau a rhagoriaeth broffesiynol.

Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar amrywiaeth o adnoddau rhad ac am ddim a gynlluniwyd gan y
Sefydliad i'ch helpu i ragori yn eich astudiaethau.

 

YMUNO

ICE

Image result for ice engineering institute civil

Aelodaeth Myfyriwr Sefydliad Peirianneg Sifil

Mae ymuno ag ICE fel aelod myfyriwr yn eich helpu i adeiladu'ch dyfodol mewn peirianneg sifil.  Mae'n RHAD AC AM DDIM ac rydych chi'n cael llawer o fanteision gwych fel cyngor gyrfa, adnoddau i'ch helpu i ddysgu am y diwydiant a'r cyfle i gwrdd â pheirianwyr sifil eraill.

Ymuno

 

FINDit

Mewn mannau eraill ar y we

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth.

Google Scholar Search

Teledu BoB a Radio ar-lein

BoB yw Dysgu ar Sgrin ar deledu Ar Alw a gwasanaeth radio ar gyfer addysg sy'n caniatáu i chi recordio a gweld teledu a radio ar-lein o dros 65 o sianeli am ddim gan gynnwys archif o dros 2 filiwn o raglenni.  Gallwch edrych arno  ar y campws neu gartref (y DU yn unig).

  • Recordio teledu a radio yn gyflym ac yn syml
  • Gweld dros 1 miliwn o raglenni ar gael yn yr archif
  • Creu clipiau i'w defnyddio mewn darlithoedd neu eu hanfon at fyfyrwyr
  • Cadw rhestrau chwarae o'ch hoff ddarllediadau a'ch cyfresi
  •  Peidiwch byth â cholli rhaglen gyda byffer o 30 diwrnod

Contractau

Contract Gwasanaethau Proffesiynol Safonol RIBA 2020: Gwasanaethau Pensaernïol


Mae rhifyn 2020 newydd o Gontract Gwasanaethau Proffesiynol Safonol RIBA wedi'i ddiweddaru'n llawn i alinio â Chynllun Gwaith diwygiedig RIBA ac mae ar gyfer penodi pensaer neu ymgynghorydd sy'n darparu gwasanaethau pensaernïol.

Gellir llawrlwytho copi enghreifftiol yma.
 

Information Protocol (pdf)
Protocol Gwybodaeth i gefnogi BS EN ISO 19650-2, cam cyflenwi asedau.

BIM Conditions of Contract (pdf)
Amodau Contract ar gyfer Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM). Sefydliad Syrfewyr Hong Kong.

BIM for Project Managers (pdf)
Mae BIM yn parhau i ddominyddu prosesau ar draws yr amgylchedd adeiledig. Mae'n cynnig cyfleoedd helaeth i yrru amgylchedd adeiledig mwy effeithiol ac effeithlon.
 

Building Information Modelling (BIM) Protocol
Protocol Safonol i'w ddefnyddio mewn prosiectau sy'n defnyddio Modelau.

Information Management  - BS EN ISO 19650-3:2020
Trefnu a digideiddio gwybodaeth am adeiladau a gwaith peirianneg sifil, gan gynnwys modelu gwybodaeth am adeiladau (BIM). 
Rheoli gwybodaeth gan ddefnyddio modelu gwybodaeth adeiladu. Cam gweithredol yr asedau.

Cyrchwch y safon hon ar BSOL.

Y JCT

Mae’r Joint Contracts Tribunal, yn cynhyrchu mathau safonol o gontract ar gyfer adeiladu, nodiadau cyfarwyddyd a dogfennau safonol eraill i'w defnyddio yn y diwydiant adeiladu.

Mynediad ar-lein drwy'r  Construction Information Service Database (CIS)

Llyfrau defnyddiol
Chappel D (2016) The JCT minor works building contracts 2016

Lupton S (2017) Guide to JCT Standard Building Contract

Lupton S (2016) Guide to JCT Minor Works Building Contract

Access Lupton books online through the Construction Information Service Database (CIS)

Gwefan swyddogol JCT -  -  https://www.jctltd.co.uk/

 

NEC – Mae New Engineering Contract yn deulu o gontractau sy'n hwyluso gweithredu egwyddorion ac arferion rheoli prosiect cadarn yn ogystal â diffinio perthnasoedd cyfreithiol.

Mae'r set lawn o gontractau NEC 4 ar gael yn Llyfrgell Campws Trefforest yn 692.8 NEC.

NEC3 Contracts

NEC3 Option A

NEC4 Contracts
NEC4 User guides
NEC4 Option A  Priced contract with activity schedule.
​NEC4 Option C Target contract with activity schedule
NEC4 Alliance Contract Special Edition - July 2018

Llyfrau defnyddiol
Hughes K (2018) Understanding NEC4
Bronwyn M (2018)  NEC4:The role of the project manager
ICE (2017) NEC3 and NEC4 compared
Gerrard R (2017) NEC4 practical solutions

Gwefan swyddool NEC   - https://www.neccontract.com/

FIDIC – Mae Ffederasiwn Rhyngwladol y Peirianwyr Ymgynghorol, wedi bod yn enwog ers amser maith am ei ffurfiau contract safonol i'w defnyddio rhwng cyflogwyr a chontractwyr ar brosiectau adeiladu rhyngwladol.

Gellir dod o hyd i gontractau FIDIC ar   Construction Information Service database.

Gellir dod o hyd i gopïau print o rai o'r contractau yn llyfrgell campws Trefforest.

FIDIC conditions of contract for EPC/turnkey projects. (Silver Book)
FIDIC conditions of contract for construction (Red Book)
FIDIC conditions of contract for plant and design-build (Yellow Book)

Llyfrau Defnyddiol

Mae cytundeb Client/consultant model services 2017 (Llyfr Gwyn) ar gael ar  Construction Information Service database.

Charratt D, (2018) The application of contracts in engineering and construction projects

Hughes K (2020) Understanding FIDIC: The rainbow suite

Gwefan swyddool  - http://fidic.org/

 

RICS Standard Form of Consultant's Appointment

RICS Standard Form of Consultants' Appointment (explanatory notes)

Gwasanaethau Syrfër Meintiau 
Ffurf i'w defnyddio gyda ffurf safonol RICS o benodiad ymgynghorydd a ffurf fer penodiad RICS ar gyfer ymgynghorydd.

Gwasanaethau Rheolwr Prosiect         
Ffurf i'w defnyddio gyda ffurf safonol RICS ar gyfer penodiad ymgynghorydd, a ffurf fer penodiad RICS ar gyfer ymgynghorydd.