Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata Digidol Strategol: Dod o hyd i erthyglau

This guide is also available in English

Cronfeydd Data Allweddol

Y ffordd hawsaf o ddod o hyd i erthyglau yw trwy ddefnyddio cronfa ddata briodol. Gallwch chwilio yn ôl pwnc / allweddair, awdur, teitl, ac ati, i gael manylion o ble y gellir dod o hyd i erthyglau a phapurau. Mae'r manteision yn cynnwys y gallu i chwilio nifer o flynyddoedd gyda'i gilydd; mwy o grynodebau a chrynoadau, ac yn aml ceir mynediad uniongyrchol i'r testun llawn. Dyma rai o'r cronfeydd data pwysicaf ar gyfer dod o hyd i wybodaeth am eich pwnc:

 

I weld yr holl gronfeydd data busnes y mae gennych fynediad iddynt, edrychwch ar ein rhestr cronfa ddata A-Z.

Cyfnodolion Allweddol

 Cyhoeddir cyfnodolion (a elwir hefyd yn gylchgronau neu gyfresi) yn rheolaidd (er enghraifft, yn wythnosol neu'n fisol). Mae pob rhifyn o gyfnodolion yn cynnwys nifer o erthyglau a ysgrifennwyd gan wahanol awduron. Mae cyfnodolion yn amrywio o ran ansawdd ac enw da: ystyrir bod cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid o ansawdd uwch. Dyma rai enghreifftiau o gyfnodolion sydd ar gael i chi bori ar-lein:

Dim ond ychydig o'r teitlau sydd ar gael yw'r rhain. Defnyddiwch FINDit i ddarganfod mwy.

 

Papurau Newydd

Chwilio archifau papurau newydd cenedlaethol a lleol y DU drwy ddefnyddio unrhyw un o'r adnoddau canlynol:

E-Casnach

All links are for the Mintel Reports database. Please log in (if required) using link to the right.

Loading ...

Astudiaethau Achos

FINDit

 dolen i FINDit

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth.

Google Scholar Search

Mewn Mannau Eraill ar y We

Ymchwil marchnad

Teledu BOB a Radio ar-Iein

BoB yw Dysgu ar Sgrin ar deledu Ar Alw a gwasanaeth radio ar gyfer addysg sy'n caniatáu i chi recordio a gweld teledu a radio ar-lein o dros 65 o sianeli am ddim gan gynnwys archif o dros 2 filiwn o raglenni.  Gallwch edrych arno  ar y campws neu gartref (y DU yn unig).

  • Recordio teledu a radio yn gyflym ac yn syml
  • Gweld dros 1 miliwn o raglenni ar gael yn yr archif
  • Creu clipiau i'w defnyddio mewn darlithoedd neu eu hanfon at fyfyrwyr
  • Cadw rhestrau chwarae o'ch hoff ddarllediadau a'ch cyfresi
  •  Peidiwch byth â cholli rhaglen gyda byffer o 30 diwrnod