Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd: Dod o hyd i erthyglau

This guide is also available in English

Cronfeydd data allweddol

Cronfeydd data sydd fwyaf defnyddiol ar gyfer y maes pwnc hwn yw:

Cyfnodolion allweddol

Mae cylchgronau (a elwir hefyd yn gyfnodolion neu gyfresi) yn cynnwys nifer o erthyglau gan wahanol awduron. Fe'u cyhoeddir yn rheolaidd (er enghraifft, yn wythnosol neu'n fisol). Ystyrir bod cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid o ansawdd uwch na chyfnodolion eraill.

Mae cyfnodolion a allai fod yn ddefnyddiol i chi yn cynnwys:

Papurau newydd

Chwilio archifau papurau newydd cenedlaethol a lleol y DU drwy ddefnyddio unrhyw un o'r adnoddau canlynol:

FINDit

 dolen i FINDit

Google Scholar

Mae Google Scholar yn ffordd wych o chwilio am wybodaeth ac mae'n atodiad defnyddiol i chwiliadau cronfa ddata. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth.

Google Scholar Search

Teledu BoB a Radio ar-lein

BoB yw Dysgu ar Sgrin ar deledu Ar Alw a gwasanaeth radio ar gyfer addysg sy'n caniatáu i chi recordio a gweld teledu a radio ar-lein o dros 65 o sianeli am ddim gan gynnwys archif o dros 2 filiwn o raglenni.  Gallwch edrych arno  ar y campws neu gartref (y DU yn unig).

  • Recordio teledu a radio yn gyflym ac yn syml
  • Gweld dros 1 miliwn o raglenni ar gael yn yr archif
  • Creu clipiau i'w defnyddio mewn darlithoedd neu eu hanfon at fyfyrwyr
  • Cadw rhestrau chwarae o'ch hoff ddarllediadau a'ch cyfresi
  •  Peidiwch byth â cholli rhaglen gyda byffer o 30 diwrnod