Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is also available in English

Nodua Silff

Chwiliwch am y rhifau hyn ar y silffoedd i ddod o hyd i lyfrau ar y pynciau canlynol.

Chwilio Findit i ddod o hyd i deitlau llyfrau penodol neu ddod o hyd i lyfrau ar bynciau eraill.

155 Seicoleg datblygiad
174.9362 Gwaith cymdeithasol Moeseg
300.72 Dulliau ymchwil cymdeithasol
301 Cymdeithaseg
305.23 Astudiaethau plentyndod
305.231 Datblygiad plant
344.2043     Cyfraith a gwaith cymdeithasol
344.20615 Cyfraith teulu
361.3 Gwaith cymdeithasol
361.32 Ymarfer gwaith cymdeithasol 
361.61 Polisi cymdeithasol 
361.65 Lles cymdeithasol 
362 Problemau a gwasanaethau lles cymdeithasol
362.2 Iechyd meddwl
362.5 Tlodi
362.6 Gwasanaethau i'r henoe
362.7 Gwasanaethau i blant
362.76 Diogelu plant
362.82 Gwasanaethau i deuluoedd
364 Cyfiawnder troseddol

Llyfrau Newydd

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.