Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Peirianneg Gymhwysol: Canfod Safonau

This guide is available in EnglishEnglish

Beth yw safon?

Mae Safon yn god arfer gorau ar gyfer gwneud rhywbeth, er enghraifft gwneud cynnyrch, rheoli proses, darparu gwasanaeth neu gyflenwi deunyddiau.  Defnyddir safonau i sicrhau unffurfiaeth a chysondeb, dibynadwyedd a diogelwch a darparu meincnod ansawdd.  Maent yn cynnwys manylebau a chanllawiau technegol.

Cynhyrchir llawer o safonau gan gyrff cenedlaethol, ond cynhyrchir rhai yn rhyngwladol neu gan ddiwydiant.

SAE Mobilus

SAE Mobilus  (a elwid gynt yn SAE Digital Library) ar gyfer adnoddau peirianneg symudedd.  Mae SAE Mobilus yn darparu mynediad i fwy na 200,000 o bapurau technegol, safonau, adroddiadau, llyfrau a chylchgronau sy'n arwain y diwydiant a chynnwys arall.

American National Standards

Safonau Cenedlaethol Americanaidd

Am restr lawn o Safonau Americanaidd ewch i wefan  ANSI.  Nodyn: Nid oes gan y Brifysgol fynediad testun llawn i ANSI.

Mae rhai Safonau Americanaidd ar gael ar IEEE. Y ffordd hawsaf i ddarganfod a oes rhywbeth ar gael ar IEEE yw darganfod yn gyntaf y rhif safonol gan ddefnyddio gwefan ANSI, yna chwilio am y Rhif Safonol yn y blwch ar hafan IEEE.

Gallwch hefyd bori Safonau yn ôl rhif neu bwnc trwy ddewis y cyswllt ar ben chwith y dudalen gartref.

IEEE EXPLORE

IEEE Xplore 

Mae IEEE Xplore yn darparu mynediad i destun llawn safonau IEEE o 1988.

Chwiliwch am y Rhif Safonol yn y blwch ar yr hafan neu porwch Safonau yn ôl rhif neu fesul pwnc trwy ddewis y cyswllt ar ben chwith y dudalen gartref.

British Standards online - BSOL

British Standards Online yw'r safle mwyaf awdurdodol a chyfredol ar gyfer pob cyhoeddiad gan y Sefydliad Safonau Prydeinig. Mae'n cynnwys Safonau Prydeinig cyfredol, hanesyddol a drafft.

Mwy na 27 000 o Safonau Prydeinig (BS), Ewropeaidd (EN) a Rhyngwladol (ISO) o 1919 ymlaen.

Ychwanegir 1700 o safonau newydd bob blwyddyn.

Mae BSOL hefyd yn cynnwys; llawlyfrau technegol, codau ymarfer, canllawiau, manylebau ar gyfer cynhyrchion, dimensiynau, a pherfformiad a geirfaoedd.