Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Peirianneg Gymhwysol: Cymorth Ymchwil

This guide is available in EnglishEnglish

Ymwybyddiaeth bresennol

Mae sawl offeryn y gallwch eu defnyddio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes pwnc.

  • Porthiant RSS

Rhybuddion E-bost:

  • Rhybuddion Cyfeiriadau
  • Gwasanaethau Rhybudd Cynnwys Cyfnodolion
  • Rhybuddion Chwilio wedi'u Cadw
  • Blogiau

Llyfrgelloedd eraill

Mae'r llyfrgell yn aelod o nifer o gynlluniau sy'n galluogi ei haelodau i ddefnyddio cyfleusterau llyfrgelloedd Addysg Uwch eraill yn y DU, gan gynnwys mynediad SCONUL.

Endnote

Benthyciadau rhyng-lyfrgelloedd

Benthyciadau Rhyng-lyfrgelloedd

Os nad yw'r erthygl llyfr neu gylchgrawn rydych chi ei heisiau ar gael yn unrhyw un o'n casgliadau, gallwch ei chael o lyfrgell arall.

 

ISBNs

Ewch i'n tudalen ISBN am fwy o wybodaeth ar ISBN (Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol).

SAGE Research Methods

Sage Research Methods Online Mae Sage Research Methods Online (SRMO) yn offeryn dulliau ymchwil ar gyfer iechyd a gwyddorau cymdeithasol. Mae'n cysylltu cynnwys dulliau ymchwil SAGE ag offer chwilio i helpu ymchwilwyr i ateb eu cwestiynau am ddulliau ymchwil.

Dod o hyd i draethodau ymchwil

Ewch i'n tudalen Dod o hyd i Draethodau Ymchwil i gael gwybodaeth am Dod o hyd i draethodau ymchwil y DU a Rhyngwladol.

Cronfeydd ymchwil

Mae Cronfeydd Ymchwil yn gasgliadau digidol chwiliadwy o allbwn academaidd sefydliadau Addysg Uwch.