Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bydwreigiaeth: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is also available in English

Nodau silff  

174.2 Moeseg Bydwreigiaeth
344.204414 Cyfraith a Bydwreigiaeth
362.1 Gwasanaethau Iechyd
613.042 Iechyd Menywod
613.94 Iechyd Atgenhedlol
618.1 Gynaecoleg
618.2 Obstetreg/Bydwreigiaeth
618.24 Gofal Cyn Geni
618.3 Cymhlethdodau Beichiogrwydd
618.4 Genedigaeth
618.9201 Newyddenedigol

e-lyfrau

Cod NMC

Llawlyfr Ysbyty Brenhinol Marsden

Mae Llawlyfr Gweithdrefnau Nyrsio Clinigol Ysbyty Brenhinol Marsden, y Seithfed Argraffiad yn cyflwyno gweithdrefnau sgiliau clinigol cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n gysylltiedig â phob agwedd ar ofal person, gan alluogi nyrsys i ddarparu gofal clinigol effeithiol sy'n canolbwyntio ar y claf.  Mae'r cydymaith amhrisiadwy hwn yn galluogi nyrsys i ennill yr hyder sydd ei angen arnynt i ddod yn ymarferwyr gwybodus, medrus

 

FINDit

Llyfrau

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.