Skip to main content

Rheoli Prosiectau: Hafan

This guide is also available in English

Twitter

Cysylltwch รข'ch Llyfrgellydd

Croeso Myfyrwyr newydd!

Bydd ein Canllaw Ymsefydlu yn eich helpu i ddod yn gyfarwydd â gwasanaethau llyfrgell yn gyflym yn PDC.

Bydd ein canllaw Dysgwyr o bell yn dweud wrthych am wasanaethau’r llyfrgell a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr yn y DU a thramor.

Cysylltwch â'ch Llyfrgellydd

Eich Llyfrgellydd yw  Catherine Finch (Gorchudd Mamolaeth). Os hoffech gael cymorth i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich aseiniad neu'ch traethawd hir, gallwch drefnu apwyntiad i weld neu siarad â Lowri drwy'r system archebu ar-lein.

Catherine.finch@southwales.ac.uk

01443 483390

Sut y Gall y Canllaw Hwn Helpu?

Bydd y canllaw hwn yn eich cyfeirio at ystod o ffynonellau gwybodaeth gorau ar eich maes pwnc.

Mae eich llwyddiant fel myfyriwr yn dibynnu ar ddarllen a chyfeirio at ystod eang o wybodaeth awdurdodol.

Defnyddiwch y canllaw hwn i ddysgu sut i chwilio cronfeydd data ysgolheigaidd a phroffesiynol.

Bydd datblygu eich sgiliau chwilio hefyd o fudd i'ch rhagolygon cyflogaeth, ynghyd â sgiliau meddwl beirniadol, y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi'n fawr.

Cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyfadran am arweiniad pellach.

 

Catherine Finch <font color="#fafafa">(c)</font>'s picture
Catherine Finch (c)
Manylion cyswllt:
Gwneud apwyntiad
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Gofynnwch i Lyfrgellydd