Skip to Main Content

Rheoli Prosiectau: Cymorth Ymchwil

This guide is also available in English

Ymwybyddiaeth bresennol

Mae sawl offeryn y gallwch eu defnyddio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes pwnc.

  • Porthiant RSS

Rhybuddion E-bost:

  • Rhybuddion Cyfeiriadau
  • Gwasanaethau Rhybudd Cynnwys Cyfnodolion
  • Rhybuddion Chwilio wedi'u Cadw
  • Blogiau

Llyfrgelloedd eraill

Mae'r llyfrgell yn aelod o nifer o gynlluniau sy'n galluogi ei haelodau i ddefnyddio cyfleusterau llyfrgelloedd Addysg Uwch eraill yn y DU, gan gynnwys mynediad SCONUL.

Endnote

Benthyciadau rhyng-lyfrgelloedd

Benthyciadau Rhyng-lyfrgelloedd

Os nad yw'r erthygl llyfr neu gylchgrawn rydych chi ei heisiau ar gael yn unrhyw un o'n casgliadau, gallwch ei chael o lyfrgell arall.

 

ISBNs

Ewch i'n tudalen ISBN am fwy o wybodaeth ar ISBN (Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol).

SAGE Research Methods

Sage Research Methods Online Mae Sage Research Methods Online (SRMO) yn offeryn dulliau ymchwil ar gyfer iechyd a gwyddorau cymdeithasol. Mae'n cysylltu cynnwys dulliau ymchwil SAGE ag offer chwilio i helpu ymchwilwyr i ateb eu cwestiynau am ddulliau ymchwil.

Dod o hyd i draethodau ymchwil

Ewch i'n tudalen Dod o hyd i Draethodau Ymchwil i gael gwybodaeth am Dod o hyd i draethodau ymchwil y DU a Rhyngwladol.

Cronfeydd ymchwil

Mae Cronfeydd Ymchwil yn gasgliadau digidol chwiliadwy o allbwn academaidd sefydliadau Addysg Uwch.