Skip to Main Content

Rheoli Prosiectau: Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

This guide is also available in English

Gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd pdc

Gyrfaeoedd PDC

Gallwch gael cymorth a chyngor gyda chwiliadau swyddi graddedigion, rhan-amser, rhanbarthol a meysydd pwnc. CVs, ceisiadau a chyfweliadau. Cymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith a gwirfoddoli a gwybodaeth am wahanol ddewisiadau gyrfa.

Profi seicometrig Profion Seicometrig

Profion Seicometrig  

Set lawn o Ymarferion Profion Seicometrig  (Profion Gallu) a ddatblygwyd gan y prif gyhoeddwr prawf, Assessment Day.

 Yn cynnwys Rhesymu Rhifyddol, Rhesymu Llafar, Rhesymu Diagramatig, Dyfarniad Sefyllfaol, Meddwl Beirniadol ac Ymarferion E-Fasged.head

 

Asesiadau Gyrfa

Asesiadau Gyrfa

Cyfres o offer seicolegol i helpu myfyrwyr i ddeall eu hunain yn well gan gynnwys eu cymhellion, eu dewisiadau a'u gwerthoedd i'w helpu i ystyried eu hopsiynau gyrfa.

Cyfryngau cymdeithasol

Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Gellir defnyddio cyfryngau cymdeithasol i'ch helpu i greu proffil ar-lein neu i dynnu sylw at eich sgiliau neu'ch diddordebau ymchwil. Gellir defnyddio cyfryngau cymdeithasol hefyd fel offeryn chwilio am swydd gan fod swyddi yn aml yn cael eu hysbysebu ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Trydar.

Ewch i'r dudalen Cyfryngau Cymdeithasol Gyrfaoedd i gael llawer mwy o wybodaeth

 

social media

Llyfrau

Chwilio swyddi

computer screen
Chwiliwch am swyddi gwag ar Unilife Connect - ewch i swyddi gwag i raddedigion, interniaethau / lleoliadau a chyfleoedd gwirfoddoli.

Gwybodaeth diwydiant

Industry Information

Bydd cyflogwyr am weld bod gennych ddealltwriaeth o hanes a chenhadaeth sefydliad a'ch bod yn ymwybodol o unrhyw faterion gwleidyddol neu economaidd cyfredol a allai effeithio ar ei waith.

IBIS World - offeryn busnes pwerus i ddysgu am ddiwydiannau craidd cleientiaid presennol neu ddarpar gleientiaid a sut y gall newidiadau i'r diwydiannau hynny effeithio arnoch chi neu'ch sefydliad.

Mintel Market Sizes - data marchnad ar gyfer 30 o wledydd ar draws 17 o ddiwydiannau, gan gynnwys maint y farchnad, cyfran o'r farchnad, data segmentu, rhagolygon tueddiadau a data economaidd-gymdeithasol.

Adroddiadau Mintel - gwybodaeth am y farchnad a defnyddwyr. Yn cynnwys mynediad at adroddiadau "UK Retail Briefing".


Cronfeydd Data Busnes Allweddol

Mae Business Source Complete yn gronfa ddata adnoddau busnes fawr iawn ac mae'n cynnwys erthyglau o tua 1800 o gyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid (i.e. academaidd neu ysgolheigaidd) mewn rheolaeth, astudiaethau busnes ac economeg.

Mae Emerald yn gyhoeddwr cylchgronau mewn rheolaeth a gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth, peirianneg, gwyddoniaeth gymhwysol a thechnoleg.

Mae ScienceDirect yn gronfa ddata wyddonol testun llawn flaenllaw sy'n cynnig erthyglau cyfnodolion a phenodau llyfrau.

Ymwybyddiaeth bresennol

Ffynonellau Newyddion

Fel rhan o'ch helfa swydd bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau a newyddion yn eich maes dewisol. Bydd cael gwybodaeth gyfredol yn gwella'ch hygrededd ac yn eich helpu i ofyn cwestiynau gwybodus a pherthnasol mewn cyfweliadau.

Bydd y cronfeydd data canlynol yn gadael ichi chwilio ar draws sawl ffynhonnell yn gyflym a chael mynediad i newyddion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Papurau Newydd / Cyfnodolion / Cylchgronau Masnach
‚Äč
Mae gennym amrywiaeth o bapurau newydd print a chylchgronau masnach yn ein llyfrgelloedd. Galwch i mewn am fwy o wybodaeth.

Gwefannau corfforaethol
Mae gan y rhan fwyaf o gwmnïau ddwy wefan: un ar gyfer y cyhoedd a chwsmeriaid cyffredinol, ac un corfforaethol i gyfranddalwyr a chwmnïau eraill.

Rhybuddion
Un o'r ffyrdd gorau o gael y wybodaeth ddiweddaraf yw trwy ddefnyddio Rhybuddion.

Dyma enghreifftiau o gronfeydd data: