Skip to Main Content

Hanes Naturiol a Chadwraeth: Technegau Chwilio

This page is also available in English

Technegau chwilio


Mae cysylltu geiriau gan ddefnyddio A/AC yn dweud wrth y peiriant chwilio i chwilio am ganlyniadau sy'n cynnwys y ddau air allweddol. Caerdydd ac Y Bae.

Mae cysylltu geiriau gan ddefnyddio NEU yn dweud wrth y peiriant chwilio i chwilio am ganlyniadau sy'n cynnwys y naill neu'r llall o'r geiriau allweddol.

Mae cysylltu geiriau gan ddefnyddio NID yn dweud wrth y peiriant chwilio i chwilio am ganlyniadau sy'n cynnwys un o'ch allweddair ond nid y llall.

Technegau Chwilio Uwch

 Chwiliadau Boolean cymhleth

 Gallwch ddefnyddio un neu fwy o weithredwyr gyda'i gilydd e.e. (dinas       NEU trefol NEU tref) AC adfywio. Bydd hyn yn dod o hyd i ddogfennau   gydag adfywio ac unrhyw un o'r geiriau dinas, trefol neu tref.

 Ymholiadau brawddegau“ ”    

 

 Yn eich galluogi i chwilio am yr union dermau trwy amgáu'r term chwilio   mewn dyfynodau. Mae'r ddogfen hon yn dychwelyd dogfennau sy'n   cynnwys yr union frawddegau e.e. “cadwraeth bensaernïol”.

 Byrhau *

 

 Yn eich galluogi i chwilio am eiriau sy'n rhannu coesyn cyffredin trwy   ddefnyddio symbol penodol e.e. byddai cyfrif* yn chwilio am unrhyw air   sy'n cynnwys y coesyn cyfrif (e.e cyfrifiadur, cyfrifiadura, cyfrifiant).

 Nodchwilwyr ?

 

‚Äč Disodli llythrennau o fewn gair e.e. byddai wom?n yn dod o hyd i woman a   women. Byddwch yn ymwybodol bod cronfeydd data yn tueddu i   ddefnyddio gwahanol symbolau ar gyfer byrhau a nodchwilwyr, felly   gwiriwch adran gymorth y gronfa ddata cyn i chi ddechrau.
 

 Chwiliadau Agosrwydd

 Dyma ffordd o chwilio am ddau neu fwy o eiriau sy'n digwydd o fewn nifer   penodol o eiriau o'i gilydd e.e. Salmon near/1 5 virus. Mae llawer o   amrywiad rhwng cronfeydd data o ran pa symbolau i'w defnyddio, felly   gwiriwch adran gymorth y gronfa ddata cyn defnyddio chwiliadau   agosrwydd.

 Chwiliadau Maes

 

  Chwilio mewn maes penodol o'r ddogfen, er enghraifft y teitl, awdur neu   ddyddiad cyhoeddi. Bydd llawer o gronfeydd data yn gadael i chi ddewis   meysydd sydd ar gael i chwilio o gwymplen..

Mwy o wybodaeth

Mae gwybodaeth fanylach am dechnegau chwilio ar gael yn y Canllaw Sut i Chwilio.

Ymwybyddiaeth bresennol

Mae sawl offeryn y gallwch eu defnyddio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn eich maes pwnc.

  • Porthiant RSS

Rhybuddion E-bost:

  • Rhybuddion Cyfeiriadau
  • Gwasanaethau Rhybudd Cynnwys Cyfnodolion
  • Rhybuddion Chwilio wedi'u Cadw
  • Blogiau

Strategaeth chwilio

Cynllunio ymlaen

Ffurfiwch eich strategaeth chwilio cyn i chi ddechrau. Po fwyaf o ymdrech a wnewch yn eich strategaeth chwilio, y mwyaf perthnasol fydd eich canlyniadau chwilio. Bydd hyn yn arbed amser i chi yn y tymor hir.

Torri i lawr

Peidiwch â rhoi ymadroddion disgrifiadol hir na theitlau traethawd cyfan. Byddwch yn glir am eich pwnc a dewiswch y cysyniadau pwysig i'w defnyddio fel geiriau allweddol yn eich chwiliad.

Adnabod eich Pwnc

Defnyddiwch wyddoniaduron pwnc a geiriaduron i'ch helpu i egluro'ch pwnc a rhoi syniadau i chi ar gyfer geiriau allweddol. Ystyriwch yr holl eiriau neu ymadroddion posibl y gellid eu defnyddio i ddisgrifio eich pwnc a chynhyrchu rhestr o eiriau allweddol. Gall hyn gynnwys cyfystyron a thermau cysylltiedig, termau neu sillafiadau Americanaidd, lluosryw, acronymau a byrfodd.

Eich canlyniadau

Gormod o ganlyniadau

Os ydych chi wedi adfer gormod o ganlyniadau, meddyliwch eto am sut i wneud eich chwiliad yn fwy penodol. Ceisiwch ddefnyddio geiriau allweddol gwahanol, ychwanegu geiriau allweddol ychwanegol, neu gyfyngu eich chwiliad i feysydd penodol neu flynyddoedd cyhoeddi.

Dim digon o ganlyniadau

Os yw'ch chwiliad yn canfod ychydig iawn, ceisiwch edrych ar y mynegai neu'r thesawrws o'r gronfa ddata rydych chi'n ei defnyddio. Bydd hyn yn eich helpu i gyfateb geiriau allweddol a sillafu gyda'r rhai a ddefnyddir yn y gronfa ddata a gall roi awgrymiadau ar gyfer termau chwilio ehangach.

Defnyddiwch eich canlyniadau i adolygu eich strategaeth chwilio.

Ystyriwch ddefnyddio ystod ehangach o dechnegau chwilio i ehangu neu gyfyngu eich canlyniadau chwilio.