Skip to Main Content

Hanes Naturiol a Chadwraeth: Rhestrau Darllen

This page is also available in English

Rhestrau darllen

Mae rhestrau darllen yn darparu mynediad di-dor i amrywiaeth o adnoddau, gall y rhain gynnwys llyfrau, erthyglau cyfnodolion, penodau llyfrau wedi'u digideiddio, gwefannau a chynnwys clyweledol. Llunnir a rheolir rhestrau darllen gan eich darlithwyr, felly maen nhw'n fan cychwyn da ar gyfer unrhyw aseiniad. Disgwylir i chi wneud ymchwil bellach ar eich pynciau penodol. Gellir cyrchu rhestrau darllen trwy ddolen yn eich amgylchedd dysgu rhithwir, e.e. Blackboard, Teams, Moodle.

Cyrchu eich rhestrau darllen ar-lein

Chwilio am restrau darllen


Chwilio am restrau darllen yn ôl teitl neu god modiwl.
 

 

 

DS: Os na allwch ddod o hyd i restr ddarllen ar gyfer eich modiwl, cysylltwch รข'ch darlithydd.

Dod o hyd i'ch rhestr ddarllen ar Blackboard.

Gellir cyrchu'ch rhestrau darllen trwy ddolen ar ochr chwith Blackboard.

Os nad oes gennych restr, cysylltwch â'ch darlithydd.

Os yw'ch cwrs yn defnyddio amgylchedd dysgu rhithwir gwahanol e.e. Moodle, Teams, efallai ei fod wedi'i leoli'n wahanol.