Skip to Main Content

Therapi chwarae: Datblygu eich sgiliau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio Therapi Chwarae ym Mhrifysgol De Cymru.
This page is also available in English

Sgiliau llyfrgell

Cymerwch gip ar ein tudalen Sgiliau llyfrgell a fydd yn eich cyfeirio at yr holl wybodaeth help a chymorth sydd ar gael gan Gwasanaethau Llyfrgell.

Dyma'r lle i ddarganfod mwy am y sesiynau sgiliau Llyfrgell sydd ar gael i bob myfyriwr yn PDC:

1. Sgiliau llyfrgell: cychwyn arni - sesiwn wedi'i hanelu at fyfyrwyr sy'n newydd i PDC.
2. Sgiliau llyfrgell: y cam nesaf - sesiwn gyda'r nod o baratoi myfyrwyr ar gyfer ymgymryd â darn sylweddol o ymchwil unigol, fel traethawd estynedig.
 

Neu rhowch gynnig ar ein canllaw Sgiliau llyfrgell a fydd yn eich rhoi ar ben ffordd, gyda'r pethau sylfaenol fel dod o hyd i lyfr, erthygl neu gyfnodolyn.

 

Os oes angen cymorth unigol arnoch, gallwch drefnu apwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd Cyfadran neu gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth sgwrsio 24/7 i gael ymateb cyflym i'ch cwestiwn.

Canllawiau Fideo

Study skills books

The study skills handbook. 5th ed.

This is the ultimate guide to study skills, written by million copy bestselling author Stella Cottrell. Her tried and tested approach, based on over twenty years' experience of working with students, has helped over a million students to achieve their potential.  When it comes to studying, there is no one-size-fits-all approach. This engaging and accessible guide shows students how to tailor their learning to their individual needs in order to boost their grades, build their confidence and increase their employability. Fully revised for the fifth edition, it contains everything students need to succeed. This is an invaluable resource for undergraduate students of all disciplines, and is also ideal for postgraduates, mature students and international students. It prepares students for what to expect before, during and after their studies at university.

Critical thinking skills developing effective analysis and argument. 3rd ed.

Written by internationally renowned author Stella Cottrell, this is an essential resource for students looking to refine their thinking, reading and writing skills. Stella Cottrell's student-centred approach demystifies critical thinking and breaks down a complex subject into manageable chunks. With clear explanations, relevant examples and plenty of exercises throughout, this book helps students to develop their analytical reasoning skills and apply them to a range of tasks including reading, note-making and writing. This text will turn even the most hesitant student into a proficient critical thinker. This is an ideal companion for students of study skills, humanities, social sciences, business and arts programmes, where assessment includes essay and report writing. It is suitable for students of all levels. 

Cite them right : the essential referencing guide. 11th ed

The the leading guide to referencing and avoiding plagiarism, covering everything from understanding plagiarism and identifying sources to setting out quotations and creating a reference list. Comprehensive and accessible, it provides readers with detailed examples of print and electronic sources, business, government, technical and legal publications, works of art, images and much more. Packed with practical tips and example sources in both citations and reference lists, it makes referencing manageable and easy to follow for everyone.

How to write your literature review

This engaging guide by bestselling author Bryan Greetham takes students step-by-step through the process of writing a literature review, and equips them with practical strategies to help them navigate each stage. Each bite-sized chapter focuses on a specific aspect of the process, from generating ideas and pinning down the research problem through to searching for sources, citing references and planning, writing and editing the review. Chapters feature examples and exercises to help students apply ideas to their own work. Whether your students are writing a stand-alone review or one that is part of a dissertation or thesis, this guide is their essential companion.

Doing your research project. 7th ed.

This practical, no-nonsense guide is vital reading for all those embarking on undergraduate or postgraduate study in any discipline, and for professionals in such fields as social science, education and health.

How to write your undergraduate dissertation. 3rd ed.

This practical guide takes undergraduate students step-by-step through the process of completing a dissertation, from the initial stages of generating original ideas and planning the project through to writing their first draft and critically reviewing their own work. It shows students how to choose the most appropriate methods for collecting and analysing their data and how to then integrate this research into their dissertation. Students will learn how to develop consistent and persuasive arguments and write up their research in a clear and concise style. This book is an essential resource for undergraduates of all disciplines who are required to write a dissertation as part of their degree.

Dissertations and project reports a step by step guide

The book breaks the process into manageable chunks and covers everything from preparation and planning through to conducting research and writing up the finished article. Packed with dozens of hands-on activities and quotes from real students, this book demystifies dissertations and project reports and helps ensure that the process is an enjoyable and rewarding experience. This is an invaluable resource for students of all levels embarking on a dissertation, project report or other piece of extended writing. Its interdisciplinary approach means it is the ideal companion for students of all disciplines.

Skills for success : personal development and employability. 4th ed

Now in its fourth edition, this indispensable guide helps students to create their own personal development programme and build the skills and capabilities today's employers want. Step by step, it takes students from the initial stages of setting goals and defining success through to the application process for their dream job.

Mathau o aseiniadau

Bydd y canllaw hwn yn esbonio'r mathau o aseiniadau sydd eu hangen ym Mhrifysgol De Cymru (PDC).

 

Mathau o ganllaw aseiniadau

 

Adolygiadau Llenyddiaeth

Mae'r canllaw hwn yn gyflwyniad i'r broses Adolygu Llenyddiaeth gan gynnwys ei bwrpas a'i strategaethau, ei ganllawiau a'i adnoddau.

 

Canllaw Adolygu Llenyddiaeth

Canllawiau Cyfeirio

Gellir dod o hyd i ganllawiau PDC ar y dudalen Canllawiau Cyfeirio:

  • Cyfeirio Harvard PDC - yr arddull a argymhellir ar gyfer mwyafrif y cyrsiau yn PDC.

Yr eithriadau yw:

  • Cyfeirio APA PDC - yr arddull cyfeirio sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr Seicoleg.
  • Cyfeirio MHRA PDC - yr arddull cyfeirio sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr Hanes.
  • Cyfeirio Rhifol PDC – yr arddull cyfeirio sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr Cemeg, Gwyddor Fferyllol a Gwyddoniaeth Fforensig.
  • Cyfeirio OSCOLA PDC - yr arddull cyfeirio sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith.

Mae gennym hefyd ganllaw Offer cyfeirnodi sy'n amlinellu'r prif offer a gefnogir ym Mhrifysgol De Cymru a'r offer rhad ac am ddim a ddefnyddir amlaf.


Cymorth pellach

Os hoffech gael canllaw mwy cynhwysfawr ar gyfeirio, bydd yr e-lyfr isod yn helpu gyda'r holl arddulliau a restrir uchod.
Gallwch hefyd wneud apwyntiad gyda thiwtor sgiliau astudio.


 

Blackboard Ally

Dysgwch eich ffordd chi gydag ALLY

Ydych chi erioed wedi dod o hyd i gynnwys yn eich cwrs a oedd yn anodd ei ddarllen, neu yr ydych yn dymuno y byddai mewn fformat gwahanol? Blackboard ALLY yw'r ateb.

Mae’r offeryn fformatau amgen ALLY yn eich galluogi i drosi ffeiliau a lanlwythwyd i Blackboard gan eich darlithwyr i amrywiaeth eang o fformatau gwahanol, gan gynnwys:

Gwell gennych ddarllen yn eich iaith gyntaf? Gall ALLY gyfieithu dogfennau cwrs i 30 o ieithoedd gwahanol.

Gallwch lawrlwytho eich hoff fformat unrhyw le y gwelwch yr eicon fformat amgen ALLY ar Blackboard - gwych ar gyfer dysgu eich ffordd chi wrth fynd.

Chwiliwch am yr eicon fformat amgen yn Blackboard. 

Darganfyddwch fwy ar Unilearn