Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eLyfrau: Cyrchu eLyfrau

Dod o hyd i eLyfrau ym Mhrifysgol De Cymru a'u darllen.

Ble alla i gael mynediad at eLyfrau?

Os ydych chi'n fyfyriwr a staff cyfredol Prifysgol De Cymru, gallwch gyrchu eLyfrau ar y campws ac oddi ar y campws gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair UniLearn.

Gellir defnyddio'r mwyafrif o eLyfrau ar ddyfeisiau symudol fel llechi a ffonau, yn ogystal â chyfrifiaduron personol. Darllenwch y tab 'Using eBooks’ i ddarganfod mwy.

Alla i ddarllen eLyfrau ar fy Kindle?

Cynlluniwyd dyfeisiau Kindle i ddefnyddio fformatau eLyfrau Amazon ei hun: AZW ac AZW3 (KF8). Nid yw Kindles yn cefnogi'r fformat ffeil ePub a ddefnyddir gan lawer o'n llwyfannau a theitlau eLyfrau.

Fodd bynnag, mae llawer o'n eLyfrau ar gael yn gyfan gwbl neu'n rhannol fel pdfs, ac mae'n bosibl eu darllen ar Kindle. Gallwch drosglwyddo pdfs i Kindle naill ai trwy gysylltu'r cyfrifiadur neu'r ddyfais sy'n arddangos y pdf trwy gebl, neu trwy e-bostio'r pdf fel atodiad gan ddefnyddio gwasanaeth  Send to Kindle.

Datrys Problemau

Yn cael trafferth cyrchu eLyfr? Gwnewch y gwiriadau canlynol cyn cysylltu â'r llyfrgell i gael help:

• Gwiriwch eich cyfrif FINDit am hawliad llyfrgell eResource, a sicrhau eich bod wedi mewngofnodi i FINDit.
• Cliriwch cwcis/storfa o'ch porwr.
• Rhowch gynnig ar borwr gwahanol. Weithiau byddwn yn profi problemau cydnawsedd rhwng rhai platfformau/porwyr.
• Gwiriwch eich meddalwedd ereader. Mae e-lyfrau ar ffurf ePub yn gofyn am Adobe Digital Editions, fel yr eLyfrau o Dawsonera a ProQuest. Nid yw hyn yr un peth ag Adobe Reader, a ddefnyddir i agor PDFs.
• A yw'r eLyfr PDF yn ceisio agor mewn porwr syllwr pdf ei hun (e.e. Chrome)? Ceisiwch newid gosodiadau'r porwr i ddefnyddio Adobe Reader yn lle hynny.
• Byddwch yn ymwybodol bod gan rai eLyfrau derfyn mynediad ar yr un pryd i ddefnyddwyr, megis rhai eLyfrau o lwyfannau EBSCO a Dawsonera. Byddwch yn gallu gweld cyfanswm y defnyddwyr cydamserol a ganiateir o'r platfform eLyfr. Pan fydd y defnyddwyr cydamserol mwyaf posibl wedi’u cyrraedd, mae angen i chi aros nes bod defnyddiwr presennol wedi allgofnodi.
• Google yr union neges gwall. Yn aml fe welwch yr ateb ar-lein.

Cysylltu â ni
Am gymorth ac arweiniad pellach, cysylltwch â librarysupport@southwales.ac.uk

Cefnogaeth pwnc-benodol a manwl wrth ddod o hyd i adnoddau ar gyfer aseiniadau, prosiectau ac ymchwil – eich lyfrgellydd pwnc.