Skip to Main Content

eLyfrau: Astudio gydag eLyfrau

Dod o hyd i eLyfrau ym Mhrifysgol De Cymru a'u darllen.
This guide is available in English

Astudio gydag eLyfrau

Mae eLyfr yn union yr un fath â'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn print. Y ffordd rydych chi'n ei ddarllen sy’n wahanol. Dyma ganllaw cyflym ar ddarllen a llywio'ch ffordd o amgylch eLyfrau. Os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw broblemau, cysylltwch â librarysupport@southwales.ac.uk

Darllen eLyfrau - cynllun cyffredinol

Gwyliwch y fideo isod. Bydd yr adran hon o'r fideo yn dangos i chi sut y gallwch ddarllen a dod o hyd i'ch ffordd o amgylch eLyfr. Er y gall pob platfform eLyfr amrywio o ran ymddangosiad, mae'r strwythur, y swyddogaethau a'r offer i chwilio, copïo ac argraffu yr un peth yn y bôn.

Darllen eLyfrau

Cymryd nodiadau

Gallwch gymryd nodiadau yn electronig ar lawer o lwyfannau e-lyfrau o dan y tab 'notes'. Cofnodir y rhain a gallwch fynd yn ôl atynt a rhif y dudalen ar unrhyw adeg.

Ar gyfer rhai platfformau, efallai y bydd yn rhaid i chi gofrestru cyfrif (mae'n rhad ac am ddim) i ddefnyddio'r nodwedd hon.

Cyfeirio eLyfrau

Cyfeirir at y mwyafrif o eLyfrau yn yr un modd â llyfrau print. I gael rhagor o wybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio, edrychwch ar y canllawiau Sgiliau Astudio: https://studyskills.southwales.ac.uk/academic-skills/referencing/