Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eLyfrau: Astudio gydag eLyfrau

Dod o hyd i eLyfrau ym Mhrifysgol De Cymru a'u darllen.

Astudio gydag eLyfrau

Mae eLyfr yn union yr un fath â'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn print. Y ffordd rydych chi'n ei ddarllen sy’n wahanol. Dyma ganllaw cyflym ar ddarllen a llywio'ch ffordd o amgylch eLyfrau. Os byddwch chi'n dod ar draws unrhyw broblemau, cysylltwch â librarysupport@southwales.ac.uk

Darllen eLyfrau - cynllun cyffredinol

Gwyliwch y fideo isod. Bydd yr adran hon o'r fideo yn dangos i chi sut y gallwch ddarllen a dod o hyd i'ch ffordd o amgylch eLyfr. Er y gall pob platfform eLyfr amrywio o ran ymddangosiad, mae'r strwythur, y swyddogaethau a'r offer i chwilio, copïo ac argraffu yr un peth yn y bôn.

Darllen eLyfrau

Cymryd nodiadau

Gallwch gymryd nodiadau yn electronig ar lawer o lwyfannau e-lyfrau o dan y tab 'notes'. Cofnodir y rhain a gallwch fynd yn ôl atynt a rhif y dudalen ar unrhyw adeg.

Ar gyfer rhai platfformau, efallai y bydd yn rhaid i chi gofrestru cyfrif (mae'n rhad ac am ddim) i ddefnyddio'r nodwedd hon.

Cyfeirio eLyfrau

Cyfeirir at y mwyafrif o eLyfrau yn yr un modd â llyfrau print. I gael rhagor o wybodaeth am ddyfynnu a chyfeirio, edrychwch ar y canllawiau Sgiliau Astudio: https://studyskills.southwales.ac.uk/academic-skills/referencing/