Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eLyfrau: Defnyddio eLyfrau

Dod o hyd i eLyfrau ym Mhrifysgol De Cymru a'u darllen.

Beth alla i ei wneud gydag eLyfrau?

Os ydych chi'n chwilio ac yn cyrchu eLyfrau o FINDit, efallai y gwelwch fod yr edrychiad a rhai swyddogaethau'n wahanol o un eLyfr i'r llall.

Mae hyn oherwydd bod ein eLyfrau yn cael eu darparu gan wahanol gwmnïau. Efallai y bydd y platfform maen nhw'n ei ddarparu i ddarllen a defnyddio eLyfrau yn edrych yn wahanol, ond bydd y mwyafrif yn eich galluogi i wneud y canlynol:

• Chwilio testun llawn
• Darllen ar-lein
• Llawrlwytho rhywfaint o'r llyfr neu'r cyfan ohono i amrywiaeth o ddyfeisiau symudol (gan gynnwys Kindle mewn rhai achosion).

Mae ambell un arall yn cynnig nodweddion ychwanegol fel tynnu sylw at destun neu anodi.

Darllenwch y tabl isod i ddarganfod mwy am y llwyfannau eLyfr a ddefnyddir fwyaf yn PDC.

Alla i lawrlwytho?

Gallwch, am gyfnod cyfyngedig o amser. Mae benthyciad wedi’i lawrlwytho yn amrywio o 1-14 diwrnod
Faint galla i ei arbed, ei ddarllen, ei argraffu neu ei gopïo? Yn y modd 'Read Online', gallwch argraffu, copïo ac arbed nifer gyfyngedig o dudalennau.
Alla i eu llawrlwytho/eu darllen ar fy ffôn/llechen? Gallwch. Bydd angen i chi gael Adobe ID am ddim i'w lawrlwytho ar Adobe Digital Editions neu Blue Fire Reader ar gyfer iOS ac Android. Gallwch Ddarllen Ar-lein fel arfer ar eich porwr.
Alla i chwilio am yr eLyfrau hyn ar FINDit? Gallwch.
Mae angen canllaw cam wrth gam arna i – ble alla i ddod o hyd i hwn? Darllenwch y canllaw hwn o Proquest: https://proquest.libguides.com/ebookcentral/home

Alla i lawrlwytho?

Gallwch. Llawrlwythwch am uchafswm o 7 diwrnod. Bydd angen i chi gofrestru (am ddim) gydag EBSCO i wneud hyn.

Faint galla i ei arbed, ei ddarllen, ei argraffu neu ei gopïo?

Yn y modd 'Read Online', gallwch argraffu, copïo ac arbed nifer gyfyngedig o dudalennau.

Alla i eu llawrlwytho/eu darllen ar fy ffôn/llechen?

Gallwch. Bydd angen i chi gael Adobe ID am ddim i'w lawrlwytho ar Adobe Digital Editions neu Blue Fire Reader ar gyfer iOS ac Android. Gallwch Ddarllen Ar-lein fel arfer ar eich porwr.

Alla i chwilio am yr eLyfrau hyn ar FINDit?

Gallwch.

Mae angen canllaw cam wrth gam arna i – ble alla i ddod o hyd i hwn?

Gwybodaeth bellach am lawrlwytho a darllen eLyfrau EBSCO - https://connect.ebsco.com/s/article/Checking-Out-and-Downloading-EBSCO-eBooks?language=en_US