Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Adnoddau Addysgol Agored: Llyfrau Agored

Canllaw ar ddod o hyd i adnoddau addysgol agored ar gyfer addysgu a dysgu.
This guide is also available in English

Beth yw llyfrau agored?

Mae llyfrau agored yn llyfrau sydd ar gael yn rhwydd ac yn gyfreithiol ar-lein. Mae rhai gwahaniaethau rhwng y mathau o lyfrau agored sydd ar gael a eglurir isod. Mae'r adrannau canlynol yn nodi rhai o'r peiriannau chwilio a'r storfeydd sydd ar gael i chwilio am wahanol fathau o lyfrau agored.

Llyfrau Mynediad Agored

Cyhoeddir llyfrau mynediad agored trwy fynediad agored ac maent ar gael am ddim ar-lein.

Gwerslyfrau Agored

Mae gwerslyfrau agored yn llyfrau sydd wedi'u cyhoeddi gyda thrwyddedau agored a gellir eu dosbarthu, eu haddasu a'u diwygio gan y defnyddiwr terfynol yn ogystal â bod ar gael am ddim ar-lein.

Llyfrau yn y Parth Cyhoeddus

Mae llyfrau yn y parth cyhoeddus yn llyfrau sydd allan o hawlfraint. Mae llawer o'r rhain wedi'u digideiddio ac maent ar gael am ddim ar-lein.

Dod o Hyd i Lyfrau Agored

Dod o Hyd i Werslyfrau Agored

Dod o Hyd i Lyfrau wedi’u Digideiddio yn y Parth Cyhoeddus