Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Adnoddau Addysgol Agored: Defnyddio a Chreu Adnoddau Addysgol Agored

Canllaw ar ddod o hyd i adnoddau addysgol agored ar gyfer addysgu a dysgu.
This guide is also available in English

Defnyddio Adnoddau Addysgol Agored

Detholiad o adnoddau sy'n darparu gwybodaeth bellach ar ddefnyddio a chreu adnoddau addysgol agored.

Detholiad o gyrsiau agored sydd ar gael ar ddefnyddio a chreu adnoddau addysgol agored.

Gwerthuso Adnoddau Addysgol Agored

Bydd y meini prawf hyn yn helpu i werthuso addasrwydd adnodd addysgol agored i'w ddefnyddio mewn modiwl.

• A yw’r adnodd addysgol agored yn cwrdd â chanlyniadau dysgu modiwlau?

• A yw'r adnodd addysgol agored yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu gweithredol i ddysgwyr?

• Sut allwch chi ddefnyddio'r adnodd addysgol agored? Pa gyfyngiadau, os o gwbl, sydd ar yr hyn y gallwch ei wneud gyda'r adnodd addysgol agored?

• Pa mor hawdd fydd hi i addasu'r adnodd addysgol agored ar gyfer eich addysgu?

• A yw'r adnodd addysgol agored wedi'i gynhyrchu i safon uchel?

• A yw'r adnodd addysgol agored yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd?

 

Priodoli Adnoddau Addysgol Agored

Bydd angen i chi briodoli unrhyw adnodd addysgol agored rydych chi'n ei ddefnyddio. Bydd y gwefannau hyn yn eich helpu i briodoli adnoddau’n gywir.

Creu Adnoddau Addysgol Agored

Detholiad o wefannau sy'n darparu offer a chymorth i greu adnoddau addysgol agored.

Cyhoeddi Llyfr Agored

Detholiad o adnoddau sy'n darparu offer a chymorth gyda chyhoeddi llyfrau agored.