Skip to Main Content

Ynglŷn â BoB - Teledu a radio ar alw ar gyfer addysg (Dysgu ar Sgrîn)

Y gwasanaeth teledu a radio ar alw ar gyfer addysg. This guide is also available in English.

My BoB

‘My BoB’ yw eich man gwaith personol.

O'r fan hon gallwch:

  • Edrych ar eich rhaglenni gofynnol.
  • Trefnu eich recordiadau trwy greu rhestrau chwarae.
  • Creu clipiau ar gyfer cyflwyniadau a darlithoedd.

Gallwch hefyd ddiweddaru eich manylion personol yn eich ardal ‘My BoB’.

Sut i ddefnyddio BoB o Learning on Screen

Sut i greu clip

Sut i ddefnyddio BoB o Learning on Screen

‘My BoB’ a chreu rhestrau chwarae

Defnyddir rhestrau chwarae i reoli eich rhaglenni yn eich ardal ‘My Bob’. Pan fyddwch chi'n creu rhestr chwarae, bydd ar gael yn gyhoeddus, oni bai eich bod yn dewis ei gwneud yn breifat trwy ddad-dicio'r opsiwn hwn.

Sut i ddefnyddio BoB o Learning on Screen

Rhestrau chwarae wedi'u curadu

Mae hwn yn gasgliad cynyddol o restrau chwarae wedi'u curadu a gynhelir gan Learning on Screen ac a guradwyd gan academyddion ar ystod amrywiol o ddisgyblaethau, meysydd pwnc neu fodiwlau.