Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gyfraith: Ymwybyddiaeth fasnachol

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Ymwybyddiaeth Fasnachol

Fel myfyriwr yn y gyfraith, mae'n bwysig iawn bod yn ymwybodol yn fasnachol ac ymchwilio i sefydliadau y gallech fod am fynd atynt am gontract hyfforddiant, profiad gwaith pro-bono neu gyfleoedd cyflogaeth eraill.  Byddwch yn siwr i ymchwilio i unrhyw sector marchnad y gallech chi neu'ch darpar gleientiaid fod â diddordeb ynddo, ni fyddwch byth yn gwybod pa wybodaeth a allai roi mantais gystadleuol i chi yn y cyfweliad.

ADNODD ALLWEDDOL: Practical Law - ewch i School Resources Centre > Employability Resources.

Ddim yn siŵr beth yw ymwybyddiaeth fasnachol? Edrychwch ar yr erthyglau hyn:

Lex100: Gaining Commercial Awareness

Target Jobs:  Commercial awareness and how to achieve it, by trainee solicitors and law recruiters

The Guardian: Law students are you 'commercially aware'?

Fideos o Lexis:

What Does the Law Firm of the Future Look Like?

 

Databases for Company and Market Research

Mintel Market Sizes

Cronfa Ddata Testun Llawn sy'n cynnwys maint y farchnad, cyfran y farchnad a data rhagolwg ar gyfer miloedd o gategorïau nwyddau defnyddwyr ledled y byd.

Mintel Reports

Adroddiadau ymchwil marchnad sy'n cwmpasu marchnadoedd yr Unol Daleithiau, yr UE a'r DU. Mae pob adroddiad yn cyfuno data a dadansoddiad o'r dirwedd gystadleuol, dadansoddiad cyfran o'r farchnad a phroffiliau defnyddwyr.

 

Keeping up to Date

News databases

Mae European Newsstream yn cynnwys erthyglau o'r FT, papurau newydd o ansawdd da a phapurau lleol y Western Mail a South Wales Echo.

Mae LexisLibrary yn cynnwys erthyglau o'r wasg ansawdd.  Ewch i'r adran Newyddion a dewiswch o'r ddewislen ‘Sources’: UK broadsheets.

 

News and law news websites

Al Jazeera far gyfer newyddion rhyngwladol yn Saesneg.

Newyddion busnes y BBC

Newyddion rhyngwladol CNN yn seiliedig yn yr Unol Daleithiau.

Daily Telegraph a tudalen y gyfraith y Daily Telegraph 

The Economist ar gyfer newyddion sector diwydiant.

The Financial Times (dewis testun llawn yn unig).

The Guardian a tudalen y gyfraith The Guardian law page.

The Lawyer

Legal Week

South China Morning Post for information on Asian markets.

The Times and The Times law and business page.

Argraffiad y DU o’r Wall Street Journal.

Gweler hefyd yr adran Finding Blogs o’r canllaw hwn i gael y newyddion diweddaraf.

Peidiwch ag anghofio y gall  Twitter LinkedIn fod yn ddefnyddiol hefyd i ddilyn ymarferwyr ac arbenigwyr blaenllaw a chadw i fyny â diwydiant a newyddion sy'n torri.  Dilynwch amrywiaeth eang o gyfrifon i osgoi'r ‘filter bubble’.

 

Podlediadau’r Gyfraith

Radio 4 Law in Action

House of Commons Library

 

Cyngor Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae tudalen we gwasanaethau gyrfaoedd a chyflogadwyedd PDC i'w gweld yma