Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gyfraith: Dod o hyd i gyhoeddiadau swyddogol

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Cyhoeddiadau Swyddogol

Hansard (the Official Report) yw'r adroddiad air am air wedi'i olygu o drafodion Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.  Cyhoeddir Dadleuon Dyddiol o Hansard ar y wefan hon y diwrnod gwaith nesaf erbyn 6am.

Commons Debates

Darllenwch drafodaethau’r Tŷ Cyffredin yn ôl i fis Tachwedd 1988.

Lords Debates

Pori dadleuon yr Arglwyddi yn ôl dyddiad yn ôl i 1995-96.

Parliament website

As well as Hansard, it is possible to find Bills and Select Committee reports here, as well as Research Publications.

Gwefan y Senedd 

Yn ogystal â Hansard, mae'n bosibl dod o hyd i adroddiadau Biliau a Phwyllgorau Dethol  yma, yn ogystal â Chyhoeddiadau Ymchwil.

Gwefan y Llywodraeth

Y porth i wasanaethau gwybodaeth ac adrannol llywodraeth Prydain.

Gwefan Comisiwn y Gyfraith 

Wedi'i sefydlu ym 1965 i gadw'r gyfraith dan sylw ac argymell diwygio lle bo angen.  Dewch o hyd i Adroddiadau Comisiwn y Gyfraith yma yn Find a Publication.

UK Parliamentary Papers

Yn cynnwys papurau sesiynol o 1715 hyd heddiw, gyda deunydd atodol yn ôl i 1688.

Mae gennych fynediad i'r casgliadau canlynol:

1688-1834)

19eg ganrif (1801-1900)

20fed ganrif (sesiwn 1901-2003 / 04)

Hansard (1803-2005)