Skip to Main Content

Gyfraith: Dod o hyd i gyhoeddiadau swyddogol

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Cyhoeddiadau Swyddogol

Hansard (the Official Report) yw'r adroddiad air am air wedi'i olygu o drafodion Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.  Cyhoeddir Dadleuon Dyddiol o Hansard ar y wefan hon y diwrnod gwaith nesaf erbyn 6am.

Commons Debates

Darllenwch drafodaethau’r Tŷ Cyffredin yn ôl i fis Tachwedd 1988.

Lords Debates

Pori dadleuon yr Arglwyddi yn ôl dyddiad yn ôl i 1995-96.

Parliament website

As well as Hansard, it is possible to find Bills and Select Committee reports here, as well as Research Publications.

Gwefan y Senedd 

Yn ogystal â Hansard, mae'n bosibl dod o hyd i adroddiadau Biliau a Phwyllgorau Dethol  yma, yn ogystal â Chyhoeddiadau Ymchwil.

Gwefan y Llywodraeth

Y porth i wasanaethau gwybodaeth ac adrannol llywodraeth Prydain.

Gwefan Comisiwn y Gyfraith 

Wedi'i sefydlu ym 1965 i gadw'r gyfraith dan sylw ac argymell diwygio lle bo angen.  Dewch o hyd i Adroddiadau Comisiwn y Gyfraith yma yn Find a Publication.

UK Parliamentary Papers

Yn cynnwys papurau sesiynol o 1715 hyd heddiw, gyda deunydd atodol yn ôl i 1688.

Mae gennych fynediad i'r casgliadau canlynol:

1688-1834)

19eg ganrif (1801-1900)

20fed ganrif (sesiwn 1901-2003 / 04)

Hansard (1803-2005)