Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gyfraith: Dod o hyd i lyfrau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Categorïau'r gyfraith yn Nhrefforest

Mae sawl gwahanol gategori neu fath o wybodaeth yn y Prif Gasgliad Cyfraith yn Nhrefforest.

CAT.1              Cyfeirnod Cyfraith (geiriaduron ac ati)
CAT.2 Gwerslyfrau'r Gyfraith (wedi'u trefnu yn ôl pwnc)
CAT.3 Llawlyfrau ar Weithdrefn a Chytundeb
CAT.4 Crynodebau
CAT.5 Adroddiadau Cyfraith Achosion
CAT.6 Statudau ac Offerynnau Statudol
CAT.7 Cylchgronau
CAT.8 Cyhoeddiadau Swyddogol                                 

 

Canllaw i ddod o hyd i Lyfrau’r Gyfraith yn Nhrefforest

Teitl dan sylw

Llyfrau newydd

Strategaethau Darllen

Wrth ddarllen at ddibenion astudio mae yna rai strategaethau darllen defnyddiol a all eich helpu i ddeall a chadw gwybodaeth ac ymgysylltu'n weithredol â'r testun. Mae'r darlleniad a wnewch yn y Brifysgol yn wahanol iawn i ddarllen nofel er pleser, defnyddiwch y strategaethau hyn i wella'ch dysgu a'ch graddau.

Marciau silff y gyfraith

Cat. 2 340.1 Cyfreitheg

Cat.2 341.2422 Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd 

Cat.2 344.20023 Sgiliau a dulliau cyfreithiol

Cat.2 344.202 Cyfraith gyfansoddiadol a gweinyddol

Cat.2 344.205 Cyfraith trosedd

Cat.2 344.2062 Cyfraith contract

Cat.2. 344.2063 Cyfraith camwedd

Cat.2 344.2064 Cyfraith eiddo

Cat.2 344.20659 Ecwiti ac ymddiriedolaethau

Cat.2 344.207 System Gyfreithiol Lloegr

FINDit

E-lyfrau

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.