Skip to Main Content

Gyfraith: Dod o hyd i lyfrau

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Categorïau'r gyfraith yn Nhrefforest

Mae sawl gwahanol gategori neu fath o wybodaeth yn y Prif Gasgliad Cyfraith yn Nhrefforest.

CAT.1              Cyfeirnod Cyfraith (geiriaduron ac ati)
CAT.2 Gwerslyfrau'r Gyfraith (wedi'u trefnu yn ôl pwnc)
CAT.3 Llawlyfrau ar Weithdrefn a Chytundeb
CAT.4 Crynodebau
CAT.5 Adroddiadau Cyfraith Achosion
CAT.6 Statudau ac Offerynnau Statudol
CAT.7 Cylchgronau
CAT.8 Cyhoeddiadau Swyddogol                                 

 

Canllaw i ddod o hyd i Lyfrau’r Gyfraith yn Nhrefforest

Teitl dan sylw

Llyfrau newydd

Strategaethau Darllen

Wrth ddarllen at ddibenion astudio mae yna rai strategaethau darllen defnyddiol a all eich helpu i ddeall a chadw gwybodaeth ac ymgysylltu'n weithredol â'r testun. Mae'r darlleniad a wnewch yn y Brifysgol yn wahanol iawn i ddarllen nofel er pleser, defnyddiwch y strategaethau hyn i wella'ch dysgu a'ch graddau.

Marciau silff y gyfraith

Cat. 2 340.1 Cyfreitheg

Cat.2 341.2422 Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd 

Cat.2 344.20023 Sgiliau a dulliau cyfreithiol

Cat.2 344.202 Cyfraith gyfansoddiadol a gweinyddol

Cat.2 344.205 Cyfraith trosedd

Cat.2 344.2062 Cyfraith contract

Cat.2. 344.2063 Cyfraith camwedd

Cat.2 344.2064 Cyfraith eiddo

Cat.2 344.20659 Ecwiti ac ymddiriedolaethau

Cat.2 344.207 System Gyfreithiol Lloegr

FINDit

E-lyfrau

Awgrymu llyfr

Helpwch ni i dyfu ein casgliad llyfrgell

  • A oes llyfr a fyddai'n gwneud ychwanegiad defnyddiol i'n llyfrgell?   
  • Ydych chi wedi dod o hyd i ddarllen diddorol yr hoffech ei rannu gyda myfyrwyr eraill?  
  • Ydych chi'n meddwl bod angen mwy o gopïau o lyfr pwysig? 

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i wneud i'n casgliad flodeuo.