Skip to Main Content

Gyfraith: Dod o hyd i ddeddfwriaeth

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Sut y gwneir deddfwriaeth?

Tair ffilm fer ar y broses Seneddol:

Ble mae dod o hyd i ddeddfwriaeth y DU?

Cyfraith Cymru

Mae'r wefan hon, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2015, yn darparu gwybodaeth am drefniadau cyfansoddiadol Cymru a'r gyfraith a wnaed yng Nghymru.

Olrhain Deddfwriaeth y DU

Os oes angen i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddeddfau Seneddol newydd y DU, cofrestrwch ar gyfer porthiannau RSS o

http://www.legislation.gov.uk/new

 fel:

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sy'n digwydd yn y Senedd trwy Twitter and Facebook.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn http://www.legislation.gov.uk/new:

  • Mae'r holl Filiau sydd gerbron Senedd y DU ar hyn o bryd wedi'u rhestru ar wefan UK Parliament yn yr adran Parliamentary Business, Bills & Legislation sydd hefyd yn dangos pa gam y mae Bil wedi'i gyrraedd ar ei daith drwy'r Senedd.
  • Gellir dod o hyd i hanes y dadleuon seneddol sy'n ymwneud â Mesurau yn Senedd y DU yn Hansard t

    yr adroddiad air am air wedi'i olygu o drafodion Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

  • Mae'r holl Filiau sydd gerbron Scottish Parliament, Northern Ireland Assembly, a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar gael ar wefannau Seneddol a Chynulliad cenedlaethol unigol.

  • Dim ond ar ôl iddynt basio pob cam o'u gweithdrefn Seneddol berthnasol y byddant yn dod yn Filiau ac yn derbyn Cydsyniad Brenhinol. Unwaith y bydd Deddf wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi o dan awdurdod Argraffydd y Frenhines i'r wefan hon.
 

 

Ble mae dod o hyd i ddeddfwriaeth yr UE?

Dewch o hyd i gytundebau a deddfwriaeth yr UE yn y lleoedd canlynol:

Cronfeydd data

LexisLibrary

Yn yr adran Deddfwriaeth mae cyswllt i ‘International Legislation’ ac yma gallwch ddod o hyd i gytundebau, deddfwriaeth a deunyddiau'r UE.

Westlaw UK - Gorffennaf Newydd 2019

Chwiliwch am y cyswllt 'UE' i ddod o hyd i gytundebau, deddfwriaeth, deddfau paratoadol, gwybodaeth a hysbysiadau.

Gwefannau

Europa: Find Legislation

Cytundebau, rheoliadau, cyfarwyddebau a phenderfyniadau'r UE - gydag effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar aelod-wladwriaethau'r UE.

FLARE Index to Treaties

Mae hon yn gronfa ddata chwiliadwy o wybodaeth sylfaenol am dros 2,000 o'r cytundebau amlochrog mwyaf arwyddocaol a rhai cytundebau dwyochrog a gwblhawyd rhwng 1353 a'r presennol, gyda manylion o ble mae testun llawn pob cytundeb i'w gael mewn print neu ar y rhyngrwyd.

Ffynonellau Eraill