Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gyfraith: Dod o hyd i ddeddfwriaeth

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Sut y gwneir deddfwriaeth?

Tair ffilm fer ar y broses Seneddol:

Ble mae dod o hyd i ddeddfwriaeth y DU?

Cyfraith Cymru

Mae'r wefan hon, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2015, yn darparu gwybodaeth am drefniadau cyfansoddiadol Cymru a'r gyfraith a wnaed yng Nghymru.

Olrhain Deddfwriaeth y DU

Os oes angen i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddeddfau Seneddol newydd y DU, cofrestrwch ar gyfer porthiannau RSS o

http://www.legislation.gov.uk/new

 fel:

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sy'n digwydd yn y Senedd trwy Twitter and Facebook.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn http://www.legislation.gov.uk/new:

  • Mae'r holl Filiau sydd gerbron Senedd y DU ar hyn o bryd wedi'u rhestru ar wefan UK Parliament yn yr adran Parliamentary Business, Bills & Legislation sydd hefyd yn dangos pa gam y mae Bil wedi'i gyrraedd ar ei daith drwy'r Senedd.
  • Gellir dod o hyd i hanes y dadleuon seneddol sy'n ymwneud â Mesurau yn Senedd y DU yn Hansard t

    yr adroddiad air am air wedi'i olygu o drafodion Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

  • Mae'r holl Filiau sydd gerbron Scottish Parliament, Northern Ireland Assembly, a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar gael ar wefannau Seneddol a Chynulliad cenedlaethol unigol.

  • Dim ond ar ôl iddynt basio pob cam o'u gweithdrefn Seneddol berthnasol y byddant yn dod yn Filiau ac yn derbyn Cydsyniad Brenhinol. Unwaith y bydd Deddf wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol, caiff ei chyhoeddi o dan awdurdod Argraffydd y Frenhines i'r wefan hon.
 

 

Ble mae dod o hyd i ddeddfwriaeth yr UE?

Dewch o hyd i gytundebau a deddfwriaeth yr UE yn y lleoedd canlynol:

Cronfeydd data

LexisLibrary

Yn yr adran Deddfwriaeth mae cyswllt i ‘International Legislation’ ac yma gallwch ddod o hyd i gytundebau, deddfwriaeth a deunyddiau'r UE.

Westlaw UK - Gorffennaf Newydd 2019

Chwiliwch am y cyswllt 'UE' i ddod o hyd i gytundebau, deddfwriaeth, deddfau paratoadol, gwybodaeth a hysbysiadau.

Gwefannau

Europa: Find Legislation

Cytundebau, rheoliadau, cyfarwyddebau a phenderfyniadau'r UE - gydag effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol ar aelod-wladwriaethau'r UE.

FLARE Index to Treaties

Mae hon yn gronfa ddata chwiliadwy o wybodaeth sylfaenol am dros 2,000 o'r cytundebau amlochrog mwyaf arwyddocaol a rhai cytundebau dwyochrog a gwblhawyd rhwng 1353 a'r presennol, gyda manylion o ble mae testun llawn pob cytundeb i'w gael mewn print neu ar y rhyngrwyd.

Ffynonellau Eraill