Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Seicoleg: Dod o hyd i Lyfrau

This guide is also available in English

Nodua Silff

Chwiliwch am y rhifau hyn ar y silffoedd i ddod o hyd i lyfrau ar y pynciau canlynol.

Chwilio Findit i ddod o hyd i deitlau llyfrau penodol neu ddod o hyd i lyfrau ar bynciau eraill.

150

Seicoleg                                        

150.2461

Seicoleg Iechyd

150.72

Dulliau ymchwil seicolegol

153

Seicoleg wybyddol

153.12

Cof

153.85

Addasu ymddygiad

154

Isymwybod

155

Seicoleg datblygiad

155.2

Personoliaeth

155.25

Dadansoddiad ymddygiad

155.4

Seicoleg plant

158

Seicoleg gymwysedig

158.3 / 361.06

Cynghorie

158.7

Seicoleg ddiwydiannol

302

Seicoleg gymdeithasol 

305.231

Datblygiad plant

364

Troseddeg

364.019

Seicoleg troseddol

612.8

Seicoleg fiolegol

613.71

Seicoleg Ymarfer

614.15

Seicoleg fforensig

616.8

Niwroseicoleg

616.8588

Anhwylderau datblygiad

616.89

Anhwylderau meddwl

616.8914

Seicotherapi

658.3124

Hyfforddi

796.01

Seicoleg chwaraeon 

Llyfrau Newydd

Awgrymu llyfr

Argymell Llyfr

Mae croeso i fyfyrwyr a staff argymell llyfrau neu eLyfrau ar gyfer y llyfrgell sy'n cefnogi aseiniadau ac ymchwil y Brifysgol.
Llenwch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch eich llyfrgellydd.

FINDit