Skip to Main Content

Curaduron Amrywiaeth

Helpu i wella a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y llyfrgell. This guide is also available in English

Cyflwyniad i'r prosiect Curaduron Amrywiaeth

Mae’r Curaduron Amrywiaeth yn dîm o fyfyrwyr gwirfoddol sydd wedi helpu tîm y llyfrgell i wella a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yng nghasgliadau’r llyfrgell trwy arddangosiadau ar-lein a ffisegol, a rhestrau darllen.
Dechreuodd y prosiect yn 2021 ac mae ganddo gysylltiad agos ag uchelgais PDC i wella amrywiaeth a chynhwysiant.
Defnyddiwch y ddewislen llywio ar y chwith i archwilio arddangosfeydd cyfredol ac o’r gorffennol.

cydlynwyr prosiect


Sian Chaney-Price, Llyfrgellydd Casgliadau 

Gill Edwardes, Lllyfrgellydd ar gyfer (Blynyddoedd Cynnar, Addysg, Seicoleg, Gwaith Cymdeithasol, Cwnsela a Seicotherapi, Gwaith Ieuenctid)

José López Blanco, Lllyfrgellydd ar gyfer (Y Gyfraith, Troseddeg, Saesneg, Hanes, Astudiaethau Bwdhaidd, Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymdeithaseg, Polisi Cymdeithasol, Heddlu a Chyrsiau Sylfaen)