Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dod o hyd i Ddelweddau Llonydd a Symudol: Delweddau llonydd yn y Llyfrgell

Canllaw i'ch helpu i ddod o hyd i ddelweddau llonydd a symudol. This guide is available in English

Darganfod delweddau mewn llyfrau a chyfnodolion

Gellir dod o hyd i ddelweddau llonydd mewn nifer helaeth o lyfrau yn y Llyfrgell.  Mae FINDit: Search / Libraries yn rhestru'r holl ddeunydd a gedwir yn y llyfrgell, eu hargaeledd a'u lleoliad.  Defnyddiwch FINDit i chwilio am lyfrau ar bynciau penodol neu ar artist, darlunydd, ffotograffydd, neu ddylunydd graffeg penodol, i ddod o hyd i'r delweddau sy'n addas i'ch anghenion.

Bydd gan rai o'r cyfnodolion yn y Llyfrgell ddelweddau hefyd. Defnyddiwch yr opsiwn FINDit: opsiwn Finding Journals yn FINDit i chwilio am gyfnodolion printiedig sy'n berthnasol i'r pwnc rydych chi'n chwilio amdano i ddod o hyd i ddelweddau addas.

Defnyddio delweddau llonydd ar gyfer addysgu a dysgu

Gellir llungopïo neu sganio delweddau o lyfrau a chyfnodolion gan ddefnyddio'r dyfeisiau aml-swyddogaethol sydd ar gael yn y llyfrgell a lle arall ar y campws. Wrth lungopïo / sganio, edrychwch ar y canllawiau hawlfraint a ddangosir uwchben yr offer. Am ragor o wybodaeth gweler yr adran hawlfraint yn y canllaw hwn.

Y casgliad sleidiau

Lleolir y casgliad sleidiau o 40,000 o sleidiau, sy'n cwmpasu pob agwedd ar gelf, cyfryngau a dylunio at ddibenion ymchwil yng Nghampws Trefforest. Mae manylion y casgliad ar gael ar FINDit: Search / Libraries, lle gallwch chwilio am sleidiau penodol.

FINDit

Casgliad Arolwg Casnewydd

Mae Casgliad Ffotograffig Arolwg Casnewydd yn gasgliad o ffotograffau du a gwyn a dynnwyd gan fyfyrwyr ffotograffiaeth ddogfennol yn y 1980au sy'n cofnodi tref Casnewydd ar y pryd. Roedd y ffotograffau hyn yn sail i gyfres o 8 cyhoeddiad ar wahanol themâu yn ymwneud â'r dref, a elwir hefyd yn Arolwg Casnewydd.

 

1. 'The Family' (1980),

2. 'Newport Neighbourhoods' (1982),

3. 'The River Usk' (1983)

4. 'Industry' (1984),

5. 'Roll on Friday: a photographic survey of leisure in Newport' (1985),

6. 'God in Wales today: religion in a cathedral town' (1986),

7. 'From the Cradle to the Grave: health care in the community' (1987),

8. 'Education: the 5Rs' (1988).

 

Mae manylion y 2,200 o ddelweddau ar gael ar FINDit: Search / Libraries ac mae'r lluniau ar gael i'w cyfeirio yn unig. Yn ogystal, mae gennym gasgliad ffotograffig bach o wisgoedd hanesyddol.