Skip to main content

Dod o hyd i Ddelweddau Llonydd a Symudol: Delweddau llonydd yn y Llyfrgell

Canllaw i'ch helpu i ddod o hyd i ddelweddau llonydd a symudol. This guide is available in English

Darganfod delweddau mewn llyfrau a chyfnodolion

Gellir dod o hyd i ddelweddau llonydd mewn nifer helaeth o lyfrau yn y Llyfrgell.  Mae FINDit: Search / Libraries yn rhestru'r holl ddeunydd a gedwir yn y llyfrgell, eu hargaeledd a'u lleoliad.  Defnyddiwch FINDit i chwilio am lyfrau ar bynciau penodol neu ar artist, darlunydd, ffotograffydd, neu ddylunydd graffeg penodol, i ddod o hyd i'r delweddau sy'n addas i'ch anghenion.

Bydd gan rai o'r cyfnodolion yn y Llyfrgell ddelweddau hefyd. Defnyddiwch yr opsiwn FINDit: opsiwn Finding Journals yn FINDit i chwilio am gyfnodolion printiedig sy'n berthnasol i'r pwnc rydych chi'n chwilio amdano i ddod o hyd i ddelweddau addas.

Defnyddio delweddau llonydd ar gyfer addysgu a dysgu

Gellir llungopïo neu sganio delweddau o lyfrau a chyfnodolion gan ddefnyddio'r dyfeisiau aml-swyddogaethol sydd ar gael yn y llyfrgell a lle arall ar y campws. Wrth lungopïo / sganio, edrychwch ar y canllawiau hawlfraint a ddangosir uwchben yr offer. Am ragor o wybodaeth gweler yr adran hawlfraint yn y canllaw hwn.

Y casgliad sleidiau

Lleolir y casgliad sleidiau o 40,000 o sleidiau, sy'n cwmpasu pob agwedd ar gelf, cyfryngau a dylunio at ddibenion ymchwil yng Nghampws Trefforest. Mae manylion y casgliad ar gael ar FINDit: Search / Libraries, lle gallwch chwilio am sleidiau penodol.

FINDit

Casgliad Arolwg Casnewydd

Mae Casgliad Ffotograffig Arolwg Casnewydd yn gasgliad o ffotograffau du a gwyn a dynnwyd gan fyfyrwyr ffotograffiaeth ddogfennol yn y 1980au sy'n cofnodi tref Casnewydd ar y pryd. Roedd y ffotograffau hyn yn sail i gyfres o 8 cyhoeddiad ar wahanol themâu yn ymwneud â'r dref, a elwir hefyd yn Arolwg Casnewydd.

 

1. 'The Family' (1980),

2. 'Newport Neighbourhoods' (1982),

3. 'The River Usk' (1983)

4. 'Industry' (1984),

5. 'Roll on Friday: a photographic survey of leisure in Newport' (1985),

6. 'God in Wales today: religion in a cathedral town' (1986),

7. 'From the Cradle to the Grave: health care in the community' (1987),

8. 'Education: the 5Rs' (1988).

 

Mae manylion y 2,200 o ddelweddau ar gael ar FINDit: Search / Libraries ac mae'r lluniau ar gael i'w cyfeirio yn unig. Yn ogystal, mae gennym gasgliad ffotograffig bach o wisgoedd hanesyddol.